ЖЕТІ МОДУЛЬДІ ЫҚПАЛДАСТЫРА ОҚЫТУ АТТЫ ОБЛЫСТЫҚ ШЕБЕР-СЫНЫП БАҒДАРЛАМАСЫ

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ.
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы» АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ

ІЛЕ АУДАНЫ КОМСОМОЛ АУЫЛЫ, №31ОРТА МЕКТЕП ККМ

 

 

 

Бекітемін

«?рлеу» БА?О» А? филиалы

АОП?БАИ директоры

____________ Х.А. Дюсебаев

«____» _________ 2016 ж.

 

 

 

ЖЕТІ МОДУЛЬДІ Ы?ПАЛДАСТЫРА О?ЫТУ АТТЫ ОБЛЫСТЫ?  ШЕБЕР-СЫНЫП БА?ДАРЛАМАСЫ

 13 мамыр 2016 жыл
 

  

 

Алматы - 2016

 

 

        Шебер-сыныпты? та?ырыбы:

«Жеті модульді ы?палдастыра о?ыту»

 

?йымдастырушылар: «Де?гейлік ба?дарламалар орталы?ыны?» тренерлері  Токушева ?.М., Картбаева Д.А.

 

?атысатындар: сертификаттал?ан барлы? п?н м??алімдері.

?тетін мерзімі: 13мамыр 2016 жыл.

?тетінуа?ыты: 10.00-15.00.

?тетін орны: Алматы облысы, Іле ауданы, Комсомол ауылы, №31орта мектебі.

 

         Семинарды? ма?саты: Жеті модуль м?нм?тінінде мектеп т?жірибесінде табысты ?олдану?а ы?пал ететін ?дістемелік ?сыныстар беру  ар?ылы тиімді о?ыту мен о?уды іске асыру ма?сатында м??алімні? к?сіби дамуын жетілдіру

 

        Семинарды? міндеттері:

v  м??алімдерде т?жырымдамалы? т?сінік пен т?жірибелік да?дылар жетілдіру;

v  м??алімді т?жірибелік сипатта?ы сын т?р?ысынан ойлау (рефлексия) да?дыларын, ?зін-?зі жетілдіру ?абілетін дамыту жолдарымен таныстыру;

v  мектеп м??алімдерін к?сіби ?о?амдасты? аясында белсенді ж?мыс істеуге бейімдеу;

v  жекелеген о?ушыларды? саба? та?ырыбын ?абылдау ерекшеліктерін ескеру жолдарын тал?ылау;

v  о?ушыларды? білім-т?сініктерін жетілдіру немесе жа?сарту ма?сатында олармен ж?мыс ж?ргізу ?дістерімен б?лісу;

v  кейбір о?ушыларды? та?ырыпты ?зіне о?тайлы бірегей т?сілдермен ме?геретіндігін жоспарлау т?сілдерімен таныстыру.

 

Семинарды? ж?ргізілу барысы

 

Уа?ыты

Іс-шаралар мазм?ны

Жауаптылар

1

930-1000

?она?тарды ?абылдау, тіркеу. Мектеппен танысу

Іле ауданы, №31 орта мектеп ККМ директоры

Бектурганова Шапия Еденовна

2

1000-1010

Семинарды? салтанатты ашылуы

 

«?рлеу» «БА?О» А? филиалы АОП?БАИ ДБО тренерлері, Іле ауданыны? білім б?ліміні??діскері Сапакова С.Г.

3

1010-1020

Білім беру ж?йесінде интербелсенді ?дістерді ?олдануды? тиімділігі

Ауелгазина Т.К., с.?.д., доцент,

«?рлеу» «БА?О» А? филиалы АОБП?БАИ директорыны?  ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары

4

1025-1045

  1. О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдерді? тиімді  ы?палдасуы

Іле ауданы,  Н.Тілендиев ауылы,

Толкынов Еркебулан, информатика п?ні м??алімі

5

1045-1100

Жа?а форматта ?діс-т?сілдерді бастауыш сыныпта ?олдануды? тиімділігі

Іле ауданы, Комсомол ауылы,  №31 орта мектебі Кеншинбекова Анар, бастауыш сынып м??алімі

6

1100-1115

 

Іскерлік келісс?здер

Іле ауданы, № 14  орта мектебі

Сулейменова Бакыт Уалхановна

7

1115-1130

 

География саба?ында критерийлер бойынша ба?алауды? тиімділігі

?аратал ауданы, Ж.Молда?алиев атында?ы

орта мектебі

Дандыбаев Ерлан Жолдыбаевич

8

1130-1145

 

А?ылшын тілі саба?ында СТО стратегияларын тиімді ?олдану

Іле ауданы, КазЦИК ауылы, ?.Молдабеков атында?ы №6 орта мектеп

Конаева Жанар Бактыгажиевна

9

1145-1230

Кофе брейк

10

1235-1250

 

?аза? тілі мен ?дебиеті п?нінде сын т?р?ысынан ойлауды пайдалануды? тиімділігі

?арасай ауданы, Іргелі ауылы Л.Н.Толстой  атында?ы орта мектебі

Мусаханова Калдыкыз Зиндапиловна,

?аза? тілі мен ?дебиеті п?ніні? м??алімі

11

1250-1305

Жеті модульді ?аза? ?дебиеті саба?ында ?олдану жолдары

?арасай ауданы, М.М?метова атында?ы орта мектебі, Стыбекова Сауле Сабитовна, ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ніні? м??алімі

12

1305-1320

О?у ?дерісінде жеті модульді ы?палдастыра о?ыту

?аратал ауданы, То?аев атында?ы ОМ,

Раева О?ласын Баршагалиевна

 

13

1320-1345

 

О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдерді? тиімді  ы?палдасуы

Ескелді ауданы,Титов ат. МДШООМ

 Жексембаева Татыгуль Сеитжановна

14

1345-1400

Семинарды ?орытындылау

Ауелгазина Т.К., с.?.д., доцент,

«?рлеу» «БА?О» А? филиалы АОП?БАИ директорыны?  ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары,

«?рлеу» «БА?О» А? филиалы АОП?БАИ ДБО тренерлері Картбаева Д.А.,Токушева ?.М.,

Іле  ауданыны? білім б?ліміні? ?діскері Сапакова С.Г.

     

 

 

 

 

Директорды? ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар

ж?ніндегі орынбасары, с.?.д., доцент:                              Ауелгазина Т.К.

 

 

 

 

 

 

1.jpg6.png3.jpg4.png5.png2.jpg