Оқушылардың білім жетістіктерін бағалауда критериалдық жүйені қолдану

     ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

   О?ушыларды? білім жетістіктерін ба?алауда критериалды? ж?йені ?олдану

 

        2016 жылды? 17 наурызы к?ні ?арасай ауданы, ?л-Фараби атында?ы Дарынды балалар?а арнал?ан ?ш тілде білім беретін  мектеп-гимназиясында «?рлеу» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша П? БАИ» «Жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі ж?не инновациялы? технологиялар» кафедрасыны? а?а о?ытушылары  – Орманбекова Л.Ж.,Оспан С. ?аза? тілі мен ?дебиеті, а?ылшын тілі п?н м??алімдерімен «О?ушыларды? білім жетістіктерін  ба?алауда критериалды? ж?йені ?олдану» та?ырыбында  ?дістемелік семинар ?ткізді.

          

      Семинар барысында м??алімдер тапсырмалар?а дескрипторлар ??растырып, ?зара талдады. Семинар со?ынан дескрипторлар?а байланысты ?р м??алім ?з ойын орта?а салды.

Касенова С.А., кафедраны? а?а о?ытушысы

6.png4.png2.jpg5.png3.jpg1.jpg