Орыс тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 

Орыс тілі саба?ында критериалды ба?алау ж?йесін тиімді ?олдану

       2016 жылды? 14 наурызында ?арасай ауданы, ?л-Фараби атында?ы Дарынды балалар?а арнал?ан ?ш тілде білім беретін  мектеп-гимназиясында «?рлеу» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша П?БАИ» «Т?рбие ж?не т?лганы ?леуметтендіру» кафедрасыны? а?а о?ытушысы, магистр Кошербаев Ринад Нуралы?лы  7«а» - сыныбында «Употребление предлогов в падежных формах» та?ырыбында дескрипторлар?а негізделген саба? к?рсетті.


        

 Саба? со?ында кері байланыс орнап, о?ушылар дескрипторлар?а с?йене отырып, ?з-?здерін, білімдеріні? ?ай де?гейде екенін ?здері аны?тап, пара??а жазып берді.


  «Т?рбие ж?не т?лганы ?леуметтендіру» кафедрасыны? а?а о?ытушысы, магистр Кошербаев Ринад Нуралы?лы  

5.png1.jpg2.jpg3.jpg6.png4.png