Қазақ тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 ?аза? тілі саба?ында критериалды ба?алау ж?йесін тиімді ?олдану

 

      2016 жылды? 26 а?панында ?арасай ауданы, ?л-Фараби атында?ы Дарынды балалар?а арнал?ан ?ш тілде білім беретін  мектеп-гимназиясында «?рлеу» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша П?БАИ» «?ылыми-жаратылыстану - (гуманитарлы?) п?ндерін о?ыту ?дістемесі мен инновациялы? технологиялар» кафедрасыны? а?а о?ытушысы, PhD доктор Касенова Самал Абилжанатовна  5«в» - сыныбында «Дауысты дыбыстарды ?айталау» та?ырыбында дескрипторлар?а негізделген саба? к?рсетті.


    Саба? ма?саты -  дауысты дыбыстарды? жасалу жолдарын т?сіндіру ж?не талдау ж?мыстарын ж?ргізу болды.
    Саба? со?ында кері байланыс орнап, о?ушылар дескрипторлар?а с?йене отырып, ?з-?здерін, ж?бын ж?не топты Блум таксономиясы негізінде ??рыл?ан дескрипторлар ар?ылы білімдеріні? ?ай де?гейде екенін ?здері аны?тап, пара??а жазып берді.

 

     Сонымен ?атар, «?рлеу» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша П?БАИ» а?а о?ытушылары - Орманбекова Л., К?шербаев Р., Оспан С. ?л-Фараби атында?ы Дарынды балалар?а арнал?ан ?ш тілде білім беретін  мектеп-гимназиясыны? м??алімдеріні? саба?тарына ?атысып, ?сыныс-пікірлерін айтты.

6.png1.jpg3.jpg5.png2.jpg4.png