Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетімен ынтымақтастық

    ?аза? мемлекеттік ?ыздар педагогикалы? университетінде 11 наурыз са?ат 11.00-де ?о?амды?-гуманитарлы? п?ндер кафедрасыны? «?леуметтік», «?леуметтік ж?мыс» маманды?тарыны? ж?мыс берушілер мен элективті п?ндер туралы ?ылыми семинары болып ?тті.  


    «?леуметтану» маманды?ы бойынша ж?мыс беруші «?рлеу» А? БА?О филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты»  жаратылыстану-?ылыми(гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі мен инновациялы? технологиялар а?а о?ытушысы Исахан А.С. ?атысты.
«?леуметтік ж?мыс» маманды?ы бойынша ж?мыс беруші «Ардагер ?йі» директорыны? ?леуметтік ж?ніндегі орынбасары Алимбаева Н.А ?атысты.


Жаратылыстану-?ылыми (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі мен инновациялы? технологиялар кафедрасыны? а?а о?ытушысы Исахан. А 
4.png3.jpg2.jpg6.png1.jpg5.png