Біліктілікті арттыру курстары

«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы» АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 

 

ФИЛИАЛ  АО  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «?РЛЕУ»«ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

 

                                                                                                                   

    050019, Алматы ?аласы, ?абылов к?шесі, 50 ?й                                                      050019, г. Алматы, ул. Кабилова, 50.

         тел. (8-7272) 78-12-45, факс: 278-12-45                                                               тел. (8-7272) 78-12-45, факс: 278-12-45                                                     

                                                                                                                                             _____________ ________________

                                                                                                                        

                                                                                                                                           «_____» _____________________2015 ж

                                                  

Ауданды?, ?алалы? білім

б?лімдеріні? басшыларына

 

2015 жылды? институт жоспары бойынша АОП?БАИ-ді? базасында 19.01-30.01 аралы?ында?ы ?ткізілетін біліктілікті арттыру курстары т?мендегі PISA п?ндері бойынша ?ткізіледі.      

Ты?даушыларды?  категориясы

Курс та?ырыптары

?ткізу уа?ыты

О?ыту тілі

?ткізілу орны

1

жаратылыстану  п?ндеріні? м??алімдері

PISA халы?аралы? зерттеулері аясында о?ушыларды? ?ылыми жаратылыстану п?ндері бойынша функционалды? сауаттылы?ын дамытуды ?ткізу

19.01-30.01

каз

Ауд№3

2

математика п?ніні? м??алімдері

 

PISA халы?аралы? зерттеулері аясында о?ушыларды? математика п?ні бойынша функционалды? сауаттылы?ын дамытуды ?ткізу

19.01-30.01

каз

Ауд№4

3

жаратылыстану  п?ндеріні? м??алімдері

 

PISA халы?аралы? зерттеулері аясында о?ушыларды? ?ылыми жаратылыстану п?ндері бойынша функционалды? сауаттылы?ын дамытуды ?ткізу

19.01-30.01

каз

Ауд№2

4

жаратылыстану  п?ндеріні? м??алімдері

 

PISA халы?аралы? зерттеулері аясында о?ушыларды? ?ылыми жаратылыстану п?ндері бойынша функционалды? сауаттылы?ын дамытуды ?ткізу

19.01-30.01

каз

Ауд№11 Библиотека

2015 жылды? институт жоспарына с?йкес АОП?БАИ-ді? базасында т?мендегі атал?ан біліктілікті арттыру курстары19.01-30.01 аралы?ында ?ткізіледі.

 

1

сынып жетекшілері

 

Жеке т?л?аны ?леуметтендіру ?дерісінде  инновациялы? технологияларды ?олдану

19.01-30.01

каз

Ауд№6

2

учителя предмета «Самопознание»  

 

Научно-методические основы  преподавания предмета «Самопознание» по новой программе

19.01-30.01

рус

Ауд№1

3

учителя НВП всех категории

Военно-патриотическое воспитание на уроках НВП в условиях модернизации образования

19.01-30.01

рус

Ауд№9

4

барлы? санатты  дене шыны?тыру п?ні м??алімдері

Дене шыны?тыру саба?ында о?ушыларды? салауатты ?мір с?ру м?дениетін ?алыптастыру

19.01-30.01

каз

Ауд№5

5

барлы? санатты музыка п?ні м??алімдері

Білім беру мазм?нын жа??ырту жа?дайында музыка п?ні м??аліміні? к?сіби ??зіреттіліктерін дамыту

19.01-30.01

каз

ИВТ №1А

6

санаты жо?  география п?ні м??алімдері

О?у ба?дарламалырында?ы география п?ні бойынша ?иын та?ырыптарды о?ытуда ?БТ- ?а дайындау мазм?ны мен ?дістемесі

19.01-30.01

каз

ИВТ №1

7

технология п?ні м??алімдері

«Технология» п?ні мен «Экономика ж?не ?аржылы? сауаттылы? негіздері» курсын кіріктіріп о?ытуды ?дістемелік ?олдау

19.01-30.01

каз

Ауд№10

8

мектеп психологтары

 

12 жылды? білім беруге к?шу жа?дайында білім беру ?дерісін психологиялы? - педагогикалы? ?олдау ерекшеліктері

19.01-30.01

каз

ИВТ №2

Атал?ан ты?даушылар категориясы бойынша б?лінген разнарядка бірге жіберіледі, со?ан байланысты ауданды? білім б?ліміні? б?йры?ымен т?мендегі кестеге с?йкес курс?а келетін м??алімдерді?  тізімін 01_akadem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.электронды  почта?а16-шы  ?а?тар?а  дейін жіберулері?ізді с?раймыз.

 

Курс?а келетін м??алімні? аты-ж?ні

Мектебі, п?ні

Байланыс телефоны (?й,ж?мыс,сот.)

 

Іссапар шы?ыны жіберілген мекеме есебінен т?ленеді. Ж?некурс ты?даушылары ?здерімен бірге о?улы?тар, жеке іс-т?жірибесінен материалдар, ?зірлемелер, курс?а жіберу туралы б?йры? ала келулері керек. Педагогтерді? кешікпей келуін ?амтамасыз етулері?ізді с?раймыз.Мекен-жайымыз: Алматы ?аласы, ?абылов к?шесі 50- ?й. «Саяхат» автобекетінен 17, 4. «Сайран» автобекетінен 100,65 автобустары ж?реді. «Экран»  аялдамасы.

Ескерту! Ты?даушыны? ?зімен бірге ?здіксіз к?сіби картасыны? болуы міндетті.

 

Директор                                         Х.Дюсебаев

 

 

 

 

Орын: А.Айдарбаева

Тел :  247-11-48

 

 

 

1.jpg2.jpg6.png4.png5.png3.jpg