Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«ӨРЛЕУ» «БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 

Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды
жүргізудің әдістемесі

 

        2016 жылдың  29 қыркүйегінде  Алматы облысы,  Талғар ауданы,  №29 орта мектепте «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы ПҚ БАИ»  Инновациялық технологиялар және жаратылыстану (гуманитарлық)  пәндерді оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы Л.Д.Адыбаеваның жетекшілігімен «Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі» тақырыбында  облыстық байқау өткізілді. Байқауға  Алматы облысының биология және география пәнінің мұғалімдері белсене қатысты.  

       Байқауға  Талдықорған, Қапшағай қалаларынан, Ескелді, Жамбыл, Іле, Ақсу,  Райымбек, Панфилов, Талғар аудандарынан 40  мұғалім қатысты.      

      Облыстық байқауды с.ғ.д., доцент,«Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша ПҚБАИ» директорының ғылыми-әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасары Ауелгазина Толқын Құдайбергенқызы ашты. 

      Байқауға б.ғ.к., доцент әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Г.И.Ерназарова, Инновациялық технологиялар және жаратылыстану (гуманитарлық)  пәндерін оқыту әдістемесі кафедрасының меңгерушісі, ф.-м.ғ.к., доцент                                    А.П.Мустафаев, Талғар аудандық әдістемелік кабинетінің әдіскері У.А. Жусанбаева  және №29 орта мектептің  директоры  Ж.С.Сагындыковалар қатысты.

         Байқаудың мақсаты – оқушылардың теориялық сабақтан алған білімдерін қолдану, тәжірибе жүзінде бекіту, зерттеу әдістерін үйрету.            

      Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі байқауында мұғалімдер оқушылармен бірге өткізген бір тәжірибелік  (биологиядан және географиядан) сабақтың үлгісін көрсетіп, өзара тәжірибе алмасты.

     

        Тәжірибелік сабақта  оқушылармен белсенді сынып қалыптастыру арқылы зерттелу обьектісі, көрнекілік, жүйелілік, материалдық базасы қамтылды  және теориялық мәліметтерді өздерінің белсенді әрекеттерімен тануға, дәлелдеуге, өз  қолдарымен жасау арқылы білім бергендігі байқалды.

Байқау қорытындысы бойынша қатысқан мұғалімдердің тәжірибелік сабақ үлгілері критерийлер арқылы әділ бағаланды. Жеңімпаздар І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломдармен және сертификаттармен марапатталды.

        Мұғалімдер де байқаудың ұйымдастырылуы мен  тәжірибелік сабақтың құндылығына ризашылықтарын білдіріп, осындай пәндік  байқаулар өткізіліп тұрса деген тілектерін айтты.

 

 Жаратылыстану-ғылыми (гуманитарлық)
пәндерді оқыту әдістемесі мен
инновациялық технологиялар
кафедрасының аға оқытушысы                              Адыбаева Л.Д.                                                                                                                                  

«Мәңгілік ел» идеясы негізінде оқушыларға патриоттық тәрбие беру

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

                                                   

 «М??гілік ел» идеясы негізінде о?ушылар?а патриотты? т?рбие беру

 

        «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Жедел жоспарына с?йкес 2016 жылды? 28 ?ырк?йегінде облысты? «М??гілік ел» идеясы негізінде о?ушылар?а патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында сырттай бай?ауы ?ткізілді. Жіберілген а?паратты? хат, бай?ау ережесі талаптарына сай облыс аудандарынан бай?ау?а 39 м??алім ?атысты. ?атысушыларды? санаты: мектеп директорыны? т?рбие ісі-ж?ніндегі орынбасарлары, ал?аш?ы ?скери дайынды? п?ні м??алімдері, педагог-?йымдастырушылары, сынып жетекшелері.

        Бай?ау?а та?ырып?а с?йкес сынып са?атыны? ?лгісі; патриотты? т?рбие бойынша саба?тан тыс т?рбиелік іс-шара презентациясы; патриотты? т?рбиені ж?зеге асыру бойынша ат?арыл?ан ж?мыстар  жайлы бейне-ролик (3-5минут); шы?армашылы? эссе; ?ылыми-?дістемелік баяндамалар  ?сынылды.

        Бай?ау?а ?атысушылар ?ызметін саралау, ба?алау ма?сатында ??рыл?ан ?азылар ал?асы бай?ау?а ?сыныл?ан педагогтерді? ж?мыстары арасынан «М??гілік ел» ?лтты? идеясы аясында  азаматты? ж?не патриотты? т?рбиені жетілдіру  бойынша  инновациялы? педагогикалы? т?жірибені аны?тау, оларды ?олдау ж?не мада?тау бойынша  39 педагогтерді?  ж?мысын сараптаудан ?ткізді.

       ?азылар ал?асы ??рамында «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты»  директорды? м.а., ф.?.д. К.С.Матыжанов, директорды? ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары, с.?.д. Т.?.Ауелгазина; директорды? о?у-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары, п.?.к. ?.?.Ибрагим, «Т?рбие ж?не т?л?аны ?леуметтендіру» кафедрасыны? ме?герушісі, ф.?.к. Е.С. Касенов, «Т?рбие ж?не т?л?аны ?леуметтендіру» кафедрасыны? а?а о?ытушысы  Б.А.Отарбаев сырттай бай?ау?а ?атысушыларды? ж?мыстарын саралап, ба?алады.

        Облысты? сырттай бай?ау ?орытындысында I орын  Алматы облысы, Ескелді ауданы, Жетісу ОМ директорды? т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасары Сыдыкова Гульнара Менбай?ызына, ІІ орын Панфилов ауданы, Жаркент ОМ А?Д п?ніні? м??алімі ?. Ыбраимжанов?а ж?не Жамбыл ауданы,  Мы?баев ат. ОМ м??алімі Л.А.Нурлыбаева?а, ІІІ орын Алак?л ауданы, «Талапкер» ОМ директорды? т?рбие ж?ніндегі орынбасары ?.Б.Жанболысова?а, Текелі ?аласы, 5 ОМ А?Д п?ні м??алімі ?.М. Рамазан?а ж?не Талды?ор?ан ?аласы,  Е?бек ауылында?ы № 22 ОМ  бастауыш сынып м??алімі Д.А.  Жанысбаева?а берілді. «М??гілік ел» идеясы негізінде о?ушылар?а патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында жазыл?ан ?зге де ж?мыстарды? авторлары мазм?ны мен ?ылыми ерекшеліктеріне ?арай сертификаттармен марапатталды.

  

 Т?рбие ж?не т?л?аны ?леуметтендіру
 кафедрасыны? а?а о?ытушысы:                                          Отарбаев Б.А.            

 

 

«Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі» тақырыбындағы облыстық байқаудың бағдарламасы

`?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ.

«?РЛЕУ» «БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы» АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ

 

 

«Бекітемін»

«?рлеу» БА?О» А? филиалы

АОП?БАИ директоры

____________ К.С.Матыжанов

«____» _________ 2016 ж.

 

 

 

 

 

«Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды

ж?ргізуді? ?дістемесі»

та?ырыбында?Ы

 

 

ОБЛЫСТЫ? БАЙ?АУДЫ?

БА?ДАРЛАМАСЫ

 

29 ?ырк?йек 2016 жыл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы,  2016

 

Бай?ауды? та?ырыбы: «Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік

                                       саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесі»  

 

      ?тетін мерзімі:  29.09.2016ж.

      ?тетін орны:    Тал?ар ауданы, Беса?аш ауылы,    № 29 орта мектеп

      ?йымдастырушы:  Инновациялы? технологиялар ж?не жаратылыстану  

                                         (гуманитарлы?)  п?ндерін о?ыту ?дістемесі

                                         кафедрасыны? а?а о?ытушысы Адыбаева Л.Д.

 

  ?атысушылар:  Алматы облысыны? биология, география п?ні м??алімдері

 

 

      Бай?ауды? ма?саты:   О?ушыларды? теориялы? саба?тан ал?ан білімдерін               

                                        ?олдану, т?жірибе ж?зінде бекіту, зерттеу ?дістерін ?йрету. 

 

       Бай?ауды? міндеттері:

1.   Биология ж?не география п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды   

      ж?ргізуді? ?дістерін ме?гереді.

2.   Т?жірибелік саба?тарды? ?ткізілу т?рлерімен танысады.

3.   М??алімдер ?зара т?жірибе алмасады.

 

 

БАЙ?АУДЫ? Ж?РГІЗІЛУ БАРЫСЫ

 

Уа?ыты

Іс-шаралар мазм?ны

Жауаптылар

 

1.

0900-1000

 

?она?тарды ?абылдау, тіркеу.

Мектеппен таныстыру

Мектеп ?жымы.

Сагындыкова Ж.С.

№ 29 орта мектепті?

директоры

 

2.

1010-1020

 

??тты?тау с?з

Ауелгазина Т.?.

с.?.д., доцент, «?рлеу» «БА?О» А?Ф АОБП?БАИ директорыны?  ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары

 

3.

1020-1030

Зертханалы? саба?тарды ?ткізу ?дістемесі

Ерназарова Г.И.

б.?.к., доцент ?л-Фараби атында?ы ?аз?У

 

4.

 

1030-1300

Т?жірибелік саба?тарды ?ор?ау

Биология п?ні м??алімдері

 

       

                Ерназарова Г.И.

                Мустафаев А.П.

 

География п?ні м??алімдері

Ауелгазина Т.?.

Адыбаева Л.Д.

 

 

5.

1300-1400

Т?скі ?зіліс

 

 

 

6.

1400-1530

 

Т?жірибелік саба?тарды ?ор?ау

Биология п?ні м??алімдері

 

 

Ерназарова Г.И.

                Мустафаев А.П.

 

География п?ні м??алімдері

Ауелгазина Т.?.

Адыбаева Л.Д

 

7.

1530-1600

 

Рефлексия.

 Бай?ау же?імпаздарын марапаттау

Ауелгазина Т.?.

с.?.д., доцент, «?рлеу» БА?О» А?Ф АОБП?БАИ директорыны?  ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Директорды? ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар

                    ж?ніндегі орынбасары, с.?.д, доцент:                                Ауелгазина Т.К.

 

 

                    Инновациялы? технологиялар ж?не

                    жаратылыстану (гуманитарлы?)  п?ндерін

                    о?ыту ?дістемесі кафедрасыны?

                    ме?герушісі, ф.-м.?.к.:                                                          Мустафаев А.П.

 

 

 

 

 

 

«Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы Жедел жоспарына сәйкес «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында» 2016 жылдың 28 қыркүйегінде «Мәңгілік ел» идеясы негізінде патриоттық тәрбие беру» тақырыбында облыстық сырттай байқауы өтк

 

«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы» АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 

 

ФИЛИАЛ  АО  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «?РЛЕУ»«ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

 

 

050019, Алматы ?аласы, ?абылов к?шесі, 50 ?й                         050019, г. Алматы, ул. Кабилова, 50.

тел. (8-7272) 78-12-45, факс: 278-12-45                                     тел. (8-7272) 78-12-45, факс: 278-12-45

 

                             

 Ауданды? (?алалы?) білім  
б?лімдері ме?герушілеріне

                                                   

         «?рлеу» «БА?О» А? филиалы Жедел жоспарына с?йкес «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтында» 2016 жылды? 28 ?ырк?йегінде «М??гілік ел» идеясы негізінде патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында облысты? сырттай бай?ауы ?ткізіледі.

Бай?ауды? ма?саты: «М??гілік ел» ?лтты? идеясы негізінде азаматты? ж?не патриотты? т?рбиені  жетілдіру бойынша  инновациялы? педагогикалы? т?жірибені аны?тау.

Бай?ау?а  ?атысу?а директорды? т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасарлары, педагог-?йымдастырушылар, ал?аш?ы ?скери дайынды? п?ні м??алімдері ж?не сынып жетекшілері ша?ырылады.

Бай?ау екі кезе? бойынша ?ткізіледі:

Бірінші – ауданды? (14-25 ?ырк?йек аралы?ында);

Екінші – облысты?;

Бай?ауды? екінші кезе?іне ?атысу ?шін ?р ауданнан (?аладан) е? ?здік 4 (т?рт) ж?мыстарды эксперттік комиссия пікірімен ?оса 2016 жылды? 26 ?ырк?йегіне дейін т?мендегі электронды? пошта?а жіберулері?ізді с?раймыз.

 

«М??гілік ел» ?лтты? идеясы негізінде инновациялы? т?жірибені ?сыну т?рлері:

-          та?ырып?а с?йкес сынып са?атыны? ?лгісі;

-          патриотты? т?рбие бойынша саба?тан тыс т?рбиелік іс-шара презентациясы;

-          патриотты? т?рбиені ж?зеге асыру бойынша ат?арыл?ан ж?мыстар  жайлы бейне-ролик (3-5минут);

-          шы?армашылы? эссе;

-          ?ылыми-?дістемелік баяндама.

Материалдар 2016ж. ?ырк?йек айыны? 26-на дейін ?абылданады.

?йымдастыру комитеті бай?ау?а т?скен материалдарды сараптап, инновациялы? т?жірибелер жина?ын шы?аруды жоспарлап отыр.

Мекен-жайымыз: Алматы ?., ?абылов к.,50; тел/факс: 278-12-45.

«?рлеу «БА?О» А? филиалы  «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты», «Т?рбие ж?не т?л?аны ?леуметтендіру» кафедрасы.

Материалдары келесі электронды? пошта?а жіберулері?ізді c?раймыз: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ж?не This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

                  

Директор                                                     К.С.Матыжанов

 

 

Орында?ан:    Отарбаев  Б.А.

Тел: 8 775 64 37 489,  8 727  385 85 39


БЕКІТЕМІН:

«?рлеу» БА?О»  А? Филиалы

«Алматы облысы бойынша

П?БАИ» директоры

__________К.С.Матыжанов

«____»____________

 

 

Облысты? «М??гілік ел» ?лтты? идеясы негізінде о?ушылар?а патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында?ы педагогтерді?  сырттай бай?ауын ?ткізу

 ЕРЕЖЕСІ

 

1. Бай?ауды? ма?саты мен міндеттері:

1.1. «М??гілік ел» ?лтты? идеясы аясында азаматты? ж?не патриотты? т?рбиені жетілдіру  бойынша  инновациялы? педагогикалы? т?жірибені аны?тау;

1.2. Бай?ау?а ?атыс?ан ?стаздарды?  т?жірибесін зерттеу ж?не тарату;

1.3. Бай?ау?а ?атыс?ан ?стаздарды? т?жірибелік материалдар жина?ын  баспадан шы?ару.

 

2. Бай?ау?а ?атысушылар:

2.1. Бай?ау?а мектеп директорыны? орынбасарлары, педагог-?йымдастырушылар, ал?аш?ы ?скери дайынды? п?ні м??алімдері, сынып жетекшілері ?атыса алады.

2.2.?атысушыларды? жасы, ?дістемелік ж?мыста?ы е?бек ?тілі шектелмейді.

2.3. ?атысу?а ?тініш 2016 жылды? 26 ?ырк?йегіне дейін ?абылданады.

 

3. Бай?ауды ?ткізуді ?йымдастыру:

3.1 Ауданды?: 2016 жылды? 14-25 ?ырк?йек аралы?ы;

3.2 Облысты?: 2016 жылды? 28 ?ырк?йегінде «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты»  негізінде (сырттай).

3.3 Ауданды? кезе?ні? же?імпаздары облысты? сырттай бай?ау?а жіберіледі.

4. Бай?ау мазм?ны:

     Бай?ау «М??гілік ел» ?лтты? идеясы негізінде о?ушыларды?, ата-аналарды? ?леуметтік ортаны? с?ранысы ж?не педагогикалы? ?олдау к?рсету шарттарын ?ана?аттандыру  ?шін білім ке?істігін жасай алатын, о?ушылар?а т?лім-т?рбие бере алатын креативті, жан-жа?ты белсенді педагогты аны?тау?а арнал?ан.

     Бай?ауды? барлы? кезе?інде сарапшылар талапкерді? білім мекемесінде азаматты? ж?не патриотты? т?рбие беру ж?мыстарын жетілдіруін ба?алайды.

 5. ?азылар ал?асыны? ?ызметі.

5.1 Бай?ау?а ?атысушылар ?ызметін саралау, ба?алау ма?сатында ?азылар ал?асы ??рылады. Оны? ??рамын, ж?мыс істеу т?ртібін, т?релік ж?йесін жергілікті жерлердегі ??рылтайшылар бекітеді.

5.2 Ауданды? (?алалы?) ж?не облысты? ?кімшілік ?ызметкерлері, ауданды?, облысты? де?гейдегі білім беру мен  кафедра мамандары,  психолог, озы? т?жірибелі мектеп басшысы, жергілікті бірлестіктерді?, ?о?амды? мекемелер мен демеуші ?йымдарды? ?кілдері ?азылар ал?асыны? м?шелері бола алады.

5.3 Бай?ау тапсырмалары 10 балды? ж?йемен есептеледі. Егер (50%+1 дауыс) тізімдік ??рамыны? жартысы дауыс берсе, ?азылар ал?асыны? шешімі ?абылданды деп есептеледі.

 

6. Облысты? ?йымдастыру комитеті.

    Облысты? бай?ауды ?йымдастыруды ?амтамасыз ету ма?сатында ж?не ?ткізу ?шін ?йымдастыру комитеті ??рылады. Оны? міндетіне ауданды? ?йымдастыру комитетіні? ж?мысын ?йлестіру, бай?ау кезе?дерін ?ткізуде келісілген шарттарды ж?зеге асыру ж?ктеледі.

 

7. Облысты? ?йымдастыру комитетіне ??жаттарды ?сыну т?ртібі:

   Бай?ау?а ?атысушыларды тіркеу ?шін облысты? ?йымдастыру комитетіне т?мендегі ??жаттар ?сынылады:

аны?тама м?лімет ?а?аз;

?атысушыны? мектептегі ?скеле? ?рпа?ты т?рбиелеудегі, азаматты?  ж?не патриотты? т?рбие ж?мыстар ж?йесін  дамытуда?ы жеке ба?дарламасы (жоспары);

мектептегі «М??гілік ел» ?лтты? идеясы  негізінде ашы? т?рде ?ткізілген бір іс-шараны?  жоспары.

        Барлы? материалдар компьютерде ??деліп, (элекронды? ж?не баспа т?рінде – 14 шрифт, интервал – 1) тапсырылады.

Материалдар 2016 жылды? 26 ?ырк?йегіне дейін «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты»  «Т?рбие ж?не  т?л?аны ?леуметтендіру» кафедрасында ?абылданады. Электронды? пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ж?не This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   тел8 775 64 37 489.  8 727 385 85 39

      ?йымдастыру комитетіне т?скен материалдар ?айтарылмайды

8. Бай?ау же?імпаздарын марапаттау.

- бай?ауды? ж?лдегерлері дипломдармен, грамоталармен марапатталады;

- е? жо?ар?ы ?пай?а ие болып, барлы? кезе?дерден ?ткен  ?атысушылар

же?імпаз болып есептеледі;

-         номинациялар ?йымдастырылады;

-         ?аржылай ?олдауды ауданды? бас?ару органдары, демеушілер, м?мкін  

жеке адамдар жасайды.

 

 

 

 

1-?осымша

 

       Облысты? ««М??гілік ел» идеясы негізінде о?ушылар?а патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында?ы педагогтерді?   сырттай бай?ауына ?атысу ?шін  

С? р а н ы с

 

 

---------------------------------------------------------------------- Аудан, ?ала

 

 

?атысушыны? толы? аты-ж?ні

Мектебі

О?ыту тілі

 Санаты

1

 

 

 

 

 

 

2016 жылы 29 қыркүйекте «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сай «Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі» тақырыбында облыс

«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы» АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 

 

ФИЛИАЛ  АО  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «?РЛЕУ» «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

 

 

050019, Алматы ?аласы, ?абылов к?шесі, 50 ?й                         050019, г. Алматы, ул. Кабилова, 50.

тел. (8-7272) 78-12-45, факс: 278-12-45                                     тел. (8-7272) 78-12-45, факс: 278-12-45

 

                             

 

Ауданды? (?алалы?)  

білім б?лімдері басшыларына

 

 

        2016 жылы  29 ?ырк?йекте   «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Операционды? жоспарына сай  «Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесі» та?ырыбында облысты? бай?ау ?тетінін хабарлаймыз.

       Бай?ау?а ?атысу?а ?рбір ?алалы? (ауданды?) жалпы білім беретін мектептерді? биология ж?не география (?р ауданнан 1 биология, 1 география)  п?ні м??алімдері ?атыса алады.

       Бай?ауды? ережесі ?осымшада берілген. Бай?ау?а ?атысу ?шін ?атысушылар тиісті ?лгідегі с?ранысты  (№1 ?осымша) ?сынады.

       С?раныстар, бай?ау?а ?атысты т?жірибелік саба? ?лгілерін  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  электронды мекенжайы бойынша жіберу ?ажет. Туында?ан барлы? с?ра?тар бойынша мына н?мірге хабарласу керек: 87016196390 – Адыбаева Л?ззат Дунгенбаевна.

        

 Директор                                 К.Матыжанов

Орында?ан: Адыбаева Л.Д.

Тел.: 87016196390
БЕКІТЕМІН:

«?рлеу» БА?О»  А? Филиалы

«Алматы облысы бойынша

П?БАИ» директоры

__________К.С.Матыжанов

«____»____________

 

 

«Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесі»

та?ырыбында?ы

Алматы облысыны? биология, география п?ні м??алімдері арасында  ?ткізілетін бай?ау туралы

ЕРЕЖЕ

 

1. Жалпы ережелер:

1.1. Алматы облысыны? биология, география п?ніні? м??алімдері арасында ?ткізілетін  «Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесі» та?ырыбында?ы бай?ау  туралы осы ереже (б?дан ?рі –Ереже) бай?ауды ?ткізу м?ртебесін, ма?саттарын, міндеттері мен ?ткізу т?ртібін белгілейді.

1.2. Бай?ауды ?йымдастырушы - «?рлеу» БА?О» «А? Алматы облысыны? П?БАИ». 

1.3. Бай?ау  облыста?ы биология ж?не география п?ні м??алімдеріні? т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесін насихаттауды к?здейді.

1.4. Ережеде пайдаланыл?ан негізгі ??ым:

        Т?жірибелік саба? – п?нні? теориялы? мазм?нын толы?тыратын о?у процесіні? белсенді т?рі. Теориялы? м?лімет бойынша на?ты ?рекеттер ар?ылы машы?танып, м?ліметті игеру, ме?геру, тере?дету, дамыту м?мкіншілігін береді. 

2. Бай?ауды? ма?саты мен міндеттері:

Бай?ауды? ма?саты – о?ушыларды? теориялы? саба?тан ал?ан білімдерін ?олдану, т?жірибе ж?зінде бекіту, зерттеу ?дістерін ?йрету. 

Бай?ауды? міндеттері:

1.   Биология ж?не география п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістерін ме?гереді.

2.   Т?жірибелік саба?тарды? ?ткізілу т?рлерімен танысады.

3.    М??алімдер ?зара т?жірибе алмасады

 3. ?ткізу мерзімдері

Бай?ау?а ?атысу?а ?тініштер  2016 жылды? 27 ?ырк?йегіне дейін ?абылданады.

Бай?ау  2016 жылды? 29 ?ырк?йегінде Тал?ар ауданы № 29 орта мектепті? базасында ?теді.

4. Бай?ау?а ?атысушылар

Бай?ау?а  Алматы облысыны? биология ж?не география п?ніні? м??алімдері ?р ауданнан 2 м??алім (1 биология, 1 география) ша?ырылады.

5. Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесіне ?ойылатын жалпы педагогикалы? талаптар:

1.  ?ткізілетін т?жірибелік саба?тарды? к?нтізбелік жоспар?а с?йкестілігі.

2. О?ушылармен бірге ?ткізген бір т?жірибелік (биологиядан немесе географиядан) саба?ты? жоспарын ?ткізеді.

2. Т?жірибелік саба?ты? ?ылыми сипаты, зерттелу обьектісі, к?рнекілік, ж?йелілік, материалды? базасыны? ?амтылуы.  

3.  Т?жірибелік саба?ты т?сінікті, на?ты, толы? ж?не ?арама-?айшы келмейтіндей етіп баяндалуы.

     4. Теориялы? м?ліметтерді ?здеріні? белсенді ?рекеттерімен тану?а, д?лелдеуге, ?з  ?олдарымен жасау?а ж?мылдыруы.

     5. Т?жірибелік саба? ?ткізуде о?ушылармен белсенді сынып ?алыптастырылуы.

6. Бай?ауды ?йымдастыру ж?не ж?ргізу

Бай?ау?а ?р ауданнан 2 м??алім  ?атысады.

Бай?ау?а ?атыс?ан м??алімдерді? т?жірибелік саба? ?лгілерін комиссия белгілі бір критерийлер ар?ылы ба?алайды, ?орытынды жасайды.

Бай?ау?а ?атысу ?шін ?атысушылар тиісті ?лгідегі с?ранысты (№2 ?осымша) ?сынады.

С?раныстар, бай?ау?а ?атысты т?жірибелік саба? ?лгілері  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  электронды мекенжайына жіберілу ?ажет. Туында?ан барлы? с?ра?тар бойынша мына н?мірге хабарласу керек: 87016196390 – Адыбаева Л?ззат Дунгенбаевна.     

7. Бай?ау же?імпаздарын марапаттау.

Бай?ау же?імпаздары диплом, ма?тау ?а?аздары ж?не сертификаттармен марапатталады.

Бай?ау н?тижелері orleu-almobl.kz сайтында,  ж?не  «Ізгілік» облысты? газетте жарияланатын болады.

Бай?ау материалдары жина?талып кітапша болып шы?арылады.

6.png3.jpg5.png4.png1.jpg2.jpg