«БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР» ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ІІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫ 22-23 қараша 2018 жыл

«БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР» ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ
ІІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫ
22-23 қараша 2018 жыл

Attachments:
Download this file (sbornik.pdf)sbornik.pdf

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» «Біліктілікті Арттыру Ұлттық Орталығы» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

«Өрлеу» «Біліктілікті Арттыру Ұлттық Орталығы» АҚ филиалы

«Алматы облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің

біліктілігін арттыру институты»

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

 

 

   «Өрлеу» «Біліктілікті Арттыру Ұлттық Орталығы» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» жоспарына сәйкес «БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР»тақырыбында 2018 жылдың 22-23 қарашасында сағат 10.00 (Астана уақыты бойынша) Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция өткізеді.

Конференцияны ұйымдастырушы:

«Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының» басқару және білім сапасы кафедрасы.

Конференцияның мақсаты: білім және ғылымдағы инновациялар траекториясын жетілдіру, халықаралық тәжірибедегі педагог қызметкерлердің біліктілігін арттырудың ерекшеліктерін саралау.

Конференция жұмысы төмендегідей бағыттар (секциялар) бойынша ұйымдастырылады:

- жаратылыстану-математика ғылымдары (математика, физика, информатика);

- химия-биология ғылымдары;

- қоғамдық-гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар (тарих, филология);

- психологиялық-педагогикалық ғылымдар;

- өнертану, спорт, технология.

Конференцияға қатысушылар: «Өрлеу» «БАҰО» АҚФ қызметкерлері, қазақстандық, шетелдік сарапшы-ғалымдар, ЖОО ПОҚ, республикалық білім басқармалары мен бөлімдерінің басшылары мен қызметкерлері, PhD докторанттар мен магистранттар.

 

Конференцияға қатысу шарттары

1. Халықаралық конференцияға қатысу түрі:тікелей  немесе сырттай қатысу .

Тікелей формада қатысу:

-пленарлық мәжіліске қатысу;

-конференцияның негізгі бағыттары бойынша дискуссиялық алаңға қатысу;

-конференцияға баяндамасыз қатысу.

Конференцияға сырттай қатысу түрі: конференцияның жинақ материалдарына мақала жариялау.

2. Пленарлық мәжіліс пен дискуссиялық алаңға қатысушылар құрамы 2018 жылдың 16 қарашасында анықталады және http://www.orleu-almobl.kz сайтында жарияланады.

3.Конференцияға қатысушылар үлгілі материалдары үшін сертификат пен құрмет грамотасымен марапатталады.

4. Конференция жұмысына қатысу үшін 2018 жылдың 12 қарашасына дейін This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  электронды поштасына:

- «Халықаралық конференция» деген атпен (файлмен) конференция қатысушысының негізгі бағыттары бойынша материалдары:

- конференцияға қатысушының өтінімі (1 қосымша);

- жариялау талаптарына сәйкес мақала мәтіні (2 қосымша) жіберілуі қажет.

5.Конференцияның ұйымдастыру комитеті.

Ұйымдастыру комитеті конференцияға қатысушылардың құрамын және секцияларды анықтайды, жүргізілу бағдарламасын бекітеді, талдауға ұсынылған материалдардың өзектілігіне қарай пленарлық мәжілістегі және секциялық отырыстардағы баяндамашылардың  дербес құрамын айқындайды,  конференция материалдарын жинақ ретінде редакцияға ұсынады. Конференция нәтижесінде электронды түрдегі материалдар жинағы сайтта жарияланады.

 

Конференцияға жұмысына жауапты тұлғалар:

Байузакова Айгуль Кусаиновна - ұялы тел.: 8707 512 1184;

Бесирова Қарлығаш Бекетовна  - ұялы тел.: 87011275679. 

 Қосымша 1

 

ӨТІНІМ ЖӘНЕ ОНЫҢ РӘСІМДЕЛУ ТАЛАПТАРЫ

 

1.

Тегі, аты, әкесінің аты (толығымен)*

 

2.

Лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

 

3.

Сіздің ұйымыңыздың толық және қысқаша атауы, ұйымның орналасқан жері (елдімекен)

 

4.

Қосымша авторлар (аты-жөні, толығымен) (болған жағдайда көрсетіледі)

 

5.

Мақаланың атауы (қазақша жазылған жағдайда, орысша және ағылшынша аудармасы беріледі немесе керісінше).

 

6.

Бағыт (секция) атауы

 

7.

Қатысу формасы (тікелей/сырттай қатысу)

 

8.

Жұмысты қорғайсыз ба (иә/жоқ)

 

9.

Баяндамаға қажетті техникалық құралдар (қажет жағдайда көрсетіледі)

 

10.

Ұялы телефоны

 

11.

E-mail*

 

12.

Қонақ үй (қажеттілік болған жағдайда)

 

 

 Қосымша 2

 

МАТЕРИАЛДАРДЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Мақала көлемі – 4 беттен 10 бетке дейін.

Мақаланың атауы (қазақша жазылған жағдайда, орысша және ағылшынша аудармасы беріледі немесе керісінше).

Кілт сөздер (қазақша жазылған жағдайда, орысша және ағылшынша аудармасы беріледі немесе керісінше).

Аңдатпа (қазақша жазылған жағдайда, орысша және ағылшынша аудармасы беріледі немесе керісінше).

Қағаз көлемі - А4 (210х297).

Жиектері- барлық жағы 2см.

Қаріп түрі - Times New Roman.

Кегль - 14.

Азат жол – 1,25 см.

Қатараралық интервал – бір (1).

Әріпаралық интервал – қалыпты.

Сөзаралық бос орын – бір белгісі.

Тасымалдау – автоматты (қолмен).

Мәтінді тегістеу – ені бойынша.

Рұқсат етілген бөлу – курсив, жартылай қалың.

Суреттер қара-ақ, түрлі-түсті жарты тонды емес, WMF векторлық форматтарда, EMF, CDR, TIFF растрлік суретті форматында, нақты мөлшері JPG кемінде 300 нүкте/дюйм; диаграммалар MS Excel, MS Visio бағдарламалары арқылы бастапқы файлмен бірге берілуі тиіс.

Кестелерді альбомдық бағдармен  пайдалануға жол берілмейді.

Әдебиеттер тізімі мақала соңында орналастырылады және цитат немесе сілтемелер болуымен негізделеді (үлгіні қараңыз).

Әдебиеттер тізімі қолмен нөмірленеді (автоматты түрде емес).

Әдебиеттер тізімінде енгізілген ішкі мәтінді сілтеме жұмысы тік жақшаларда келтіріледі. Пайдаланылатын байланыс мәтінді сілтемелерге жіберу үшін библиографиялық тізіммен беттерді көрсете отырып [1, с. 15], немесе беттерді көрсетпей [1;5]. рәсімделеді. Автоматты түрдегі сілтемелердің әр бетте  болуына жол берілмейді.

Ұсынылған мақалалар өзекті және бұрын жарияланбаған болуы керек.

Жоғарыда аталған талаптар сақталмаған және көрсетілген мерзімнен кеш жіберілген жағдайда мақалалар қабылданбайды, қарастырылмайды. 

 

МАТЕРИАЛДЫ ЖАРИЯЛАУ ҮЛГІСІ

 

А.Т.Туралбаева

«Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы

«Алматы облысы бойынша ПҚБАИ»

Басқару және білім сапасы кафедрасы

меңгерушісі, философия (PhD) докторы

 

А.Т.Туралбаева

доктор философии (PhD),

Заведующая кафедрой

Управление и качество образования

ФАО «НЦПК «ӨРЛЕУ»

«ИПКПР по Алматинской области»

A.T. Turalbayeva

Doctor PhD,

Head of Department

Management and quality of education

JSC NCPD «Orleu»

«IPD PS in Almaty Region»

 

МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ-ТҰЛҒАЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН ДАМЫТУ МҮМКІНДІКТЕРІ

Орысша, ағылшынша  аудармасы

Аңдатпа үш тілде беріледі(қаріп түрі -12, курсив, 5 жолдан аспауы тиіс)

Кілт сөздер үш тілде (қаріп түрі -12, курсив, 5 сөзден кем емес)

Негізгі мәтін (қаріп түрі – 14).

Пайдаланылған әдебиеттер (қаріп түрі -12).

1. Клустер Д. Что такое критическое мышление? / Д.Клустер//Перемена.-2009.-№4-С.32-39с.

2. Гин А.А. Приемы педагогической техники: свобода выбора, открытость, деятелность, обратная связь.М.: – Алматы.: «Литер-А», 2001. – 351 с.

3. Khan H. Ecology law. [Электронный ресурс]. // Режим доступа: http://google.com

«БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР» ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ƏДІСТЕМЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫ 21-22 қараша 2017 жыл

Жаңартылған білім бағдарламасы - келешектің кепілі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«ӨРЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 

Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру

 

         2016 жылдың 21 қазанында Қапшағай қаласы, №3 орта мектеп ККМ базасында «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» «Тәрбие және тұлғаны әлеуметтендіру» кафедрасының  аға оқытушысы Стамбеков Ерик Берикбековичтің ұйымдастыруымен «Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары» тақырыбында облыстық конференция өтті.

 

Семинарға с.ғ.д., доцент, «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы АОБПҚБАИ директорының ғылыми-әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасары Ауелгазина Толқын Құдайбергеновна, «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы АОПҚБАИ аға оқытушысы  Е.Б.Стамбеков, Қапшағай қаласының білім бөлімінің дене тәрбие әдіскері Р.Кожамсеитов және Қапшағай қаласы мектептерінің дене тәрбие пәнінің 163 мұғалімдері қатысты.

Конференцияның мақсаты: жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру тақырыбы бойынша тәжірибе алмасу және заманауи білім беру жүйесінде іске асыру.

         Конференция жұмысы 3 секцияға бөлініп, жүргізілді. Конференцияны Ауелгазина Толқын Құдайбергеновна кіріспе сөзбен бастап, ұстаздар жастардың бойында салауатты өмір салтын қалыптастыру жолында талмай еңбектенуі қажеттігін атап көрсетті.

 Іс-шара барысында ІЖамбыл ауданы, Қаракастек ауылының МКҚК «Бәйтерек» балабақшасының меңгерушісі Тухметова Шолпан Жұматайқызы  «Дені сау бала-болашақ жемісі», Қапшағай қаласы, «Балдәурен» балабақшасы, дене шынықтыру нұсқаушысы Б.Б.Бимадиев «Дене шынықтыру сабағының мектепке дейінгі мекемедегі алатын орны»,  Қапшағай қаласы «Ақдидар» балабақшасының тәрбиешілері Букирова  Жұмагүл Молдабекқызы, Анықбаева Жаңагул Нусупбайқызы «Мектепке дейінгі мекемедегі салауатты өмір салтына тәрбиелеу жолдары», Жамбыл ауданы, МКҚК «Бәйтерек» балабақшасының дене шынықтыру нұсқаушысы Махсутов Дастан Болатович «Дене тәрбиесі оқу іс-әрекетінің мектепке дейінгі мекемеде алатын орны», Жамбыл ауданы, Үшбұлақ бастауыш мектебімен КММ Өкішбаев Рүстем Тоқтасынұлы «Сүйінбай атындағы орта мектепте салауатты өмір салтын қалыптастырудағы дене тәрбиесі мұғалімдерінің жүргізіп жатқан іс-шаралары», Қапшағай қаласы, «Орта мектеп-гимназия мектепке дейінгі шағын орталығымен» МКМ ұстаздары Рахманова Бибигуль, Окиметканов Еділ Жастар арасында салауатты өмір салтын дене тәрбиесінің тәсілдері арқылы қалыптастыру «Ұстазым және біз, спорт сүйер балғынбыз!»,  Қапшағай қаласы, «№3 орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен» МКМ мұғалімдері Нурсалимова Кулиман Толеновна, Алимбетова Асем Муратовна, Жандуллаева Жанат Жандуллакизи «Жалпы білім беретін мекемелерде салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары», Сарқанд ауданы, Ақын Сара орта мектебі дене тәрбие пәні мұғалімі Стамбеков Берикбай Сембекович «Дене тәрбиесі сабағында оқытудың жаңа технологияларын енгізудің тиімді жақтары», Көксу ауданы, Құрбанов атындағы №2 ОМ дене тәрбие пәні мұғалімі Бакшиева Валетина Оттовна тақырыбындағы баяндамаларын оқып, өз тәжірибелерімен бөлісті.

Конференция жұмысын «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы АОПҚБАИ аға оқытушысы  Е.Б. Стамбеков қорытындылап, «Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары» тақырыбындағы конференцияны  мектеп базасында өткізген №3 орта мектеп ККМ әкімшілігіне ризашылығын білдірді. Конференция соңында Ауелгазина Толқын Құдайбергеновна қатысушыларға «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» директоры К.С.Матыжановтың қолымен расталған Құрмет грамоталарын, Алғыс хаттарды, сертификаттарды табыс етті.

 

 

ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІҢ ПЕДАГОГІ: БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КӘСІБИ ДАМУЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 

ША?ЫН ЖИНА?ТАЛ?АН МЕКТЕПТІ? ПЕДАГОГІ: БІЛІМ БЕРУ МАЗМ?НЫН ЖА?АРТУ ЖА?ДАЙЫНДА?Ы К?СІБИ ДАМУЫНЫ? М?СЕЛЕЛЕРІ

 

     2016 жылды? 27 мамыры к?ні «?рлеу» БА?О» А? филиалы  «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Операционды? жоспарына с?йкес «Ша?ын жина?тал?ан мектепті? педагогі: білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында?ы к?сіби дамуыны? м?селелері» атты Республикалы? ?ылыми-практикалы? оn-line  конференция ?ткізілді.

Республикалы? ?ылыми-практикалы? оn-line конференцияны? ма?саты – білім мазм?нын жа?арту жа?дайында ша?ын жина?тал?ан мектеп м??алімдеріні? к?сіби даму м?селелері бойынша ?зара т?жірибе алмасу.

Конференцияны? міндеттері:

-ша?ын жина?тал?ан мектептерде білім беру ?дерісін ?йымдастыру бойынша ж?мыс т?жірибесін зерделеу ж?не тарату;

- білім беру ж?йесін жа?арту жа?дайында ша?ын жина?тал?ан мектептерді? білім беру ?дерісін ?йымдастыруда?ы заманауи технологияларды ж?не ?дістерді аны?тау;

- ШЖМ о?у ?дерісінде ж?не м??алімдерді? т?жірибелік ?ызметінде ?ылыми-?дістемелік ке?ес беруді ?йымдастыру;

- «ШЖМ-ді дамыту» ба?ыты бойынша 2011-2020 жылдар?а ?аза?стан Республикасында білім беруді дамытуды? мемлекеттік ба?дарламасын іске асыру ма?сатында т?жірибе алмасу.

Оn-line конференция ж?мысы т?мендегі ба?ыттар бойынша ж?ргізілді:

- Білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында ШЖМ білім беру ?дерісін бас?ару;

- ШЖМ ерекшеліктеріне с?йкес білім беру ?дерісін ?йымдастыру;

- Ша?ын жина?тал?ан мектептерді? о?у ?дерісінде инновациялы? технологияларды ?олдану;

- Біліктілікті арттыру ж?йесінде ша?ын жина?тал?ан мектеп педагогтеріні? к?сіби ??зыреттіліктерін дамыту.

      Оn-line конференция?а «?РЛЕУ» БА?О» А? Алматы, А?мола, ?ара?анды, Жамбыл, Солт?стік ?аза?стан, О?т?стік ?аза?стан, Ма??ыстау, Павлодар, Шы?ыс ?аза?стан облыстарында?ы Филиалдарыны? ж?не Алматы облысты? ?дістемелік кабинетіні?, Алматы облысыны? Ескелді, ?й?ыр, Райымбек, ?арасай, Сар?ан, Жамбыл, ?аратал, Іле ж?не т.б. аудандарынан ?діскерлер, м??алімдер ?атысып, атал?ан та?ырып аясында ?здеріні? іс-т?жірибелерімен б?лісіп, пікір алмасты.

    Оn-line конференцияны? Пленарлы? м?жілісін модератор - «?рлеу» «БА?О» А? Филиалы  «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтыны?» директорыны??  ??ЖЖ орынбасары, с.?.д., доцент Т.?.Ауелгазина ашып, «Білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында ша?ын жина?ты мектептегі м??алім шы?армашылы?ыны? р?лі» та?ырыбында баяндама жасады. Тол?ын ??дайбергеновна ша?ын жина?ты мектептер ??ымына т?сінік беріп,  республикада?ы ШЖМ ?зіндік ерекшеліктері ж?не ?иынды?тарына то?талып ?тті.

     Ал, Алматы облысты? ?дістемелік кабинетіні? ша?ын жина?ты мектептер бойынша ?діскері Ж.?.Дихамбаева «Ша?ын жина?ты мектеп: білім мазм?нын жа?арту жа?дайында» атты презентациясында Алматы облысында?ы ШЖМ-тер мен онда?ы м??алімдеріні? іс-т?жірибесімен б?лісті.

     «?рлеу» «БА?О» А? Филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Инновациялы? технологиялар ж?не жаратылыстану (гуманитарлы?)  п?ндерін о?ыту ?дістемесі кафедрасыны? а?а о?ытушысы Л.Д.Адыбаева  «Ша?ын жина?тал?ан мектептердегі о?ытуды?  мазм?ны мен ?дістері», Алматы облысы,?аратал ауданы, ?арашенгел орталау мектебіні? бастауыш сынып м??алімі Ж.Турарова «Ша?ын жина?тал?ан мектептерде біріктірілген сыныптарда?ы о?ытуды? ?зіндік ерекшеліктері»,  «?рлеу» «БА?О» А? филиалы  «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтыны?» Бас?ару ж?не білім сапасы кафедрасыны? а?а о?ытушысы А.Б.Карсыбаева «Ша?ын жина?тал?ан мектептерде о?у-т?рбие ?дерісін ?йымдастыру ерекшеліктері» атты та?ырыптарда баяндама о?ып, ?атысушыларды ма?ызды м?ліметтермен ?амтамасыз етті.

     Конференцияны институт директорыны? ?ылыми ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары, с.?.д., доцент Т.?.Ауелгазина ?орытындылап,  атал?ан іс-шара барысында ??нды ?дістемелік т?жірибелері ?шін ?атысушылар?а ризашылы? білдірді. Сонымен ?атар, модератор конференцияны?материалдары электронды? жина?та «?рлеу» БА?О» А?Ф «Алматы облысы бойынша П? БАИ» сайтында (http://www.orleu-almobl.kz.) PDF форматында жариялан?анды?ын ж?не ?атысушылар?а электронды сертификаттар жіберілетіндігін айтып ?тті.

               

 

Айг?л Н?РА?БАЕВА,

«?рлеу» БА?О» А? филиалы Алматы облысы бойынша

 педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты»,

 ?о?аммен байланыс ж?не баспа ?ызметі

 б?ліміні? бас маманы

 

 

3.jpg6.png1.jpg2.jpg5.png4.png