Тақырып Қаралды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауын жариялады 52
Актуализация ценностного потенциала общеобразовательных дисциплин 63
Жалпы пәндердің құндылық әлеуетін өзектілендіру 78
Августовская конференция – 2020 81
Тамыз конференциясы – 2020 83
Адаптация – залог дальнейшего развития 69
Бейімделу – әрі қарай дамудың кілті 85
Онлайн курсы дают свои результаты 98
Онлайн курс өз нәтижесін беруде 122
Тамыз кеңесі: жаңа мақсат, жаңа міндет 165
Алматы облысы бойынша мектеп мұғалімдеріне қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруға арналған семинар 120
Алматы облысы бойынша мектеп мұғалімдері, ата-аналар мен оқушыларға қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруға арналған семинар 107
Подготовка к курсам повышения квалификации по дистанционным обновленным образовательным программам 111
Қашықтықтан жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсына даярлау 134
Методы дифференциации обучения младших школьников 197
Бастауыш сынып оқушыларының оқуын саралалау тәсілдері 228
Критериальный подход к оцениванию учебных результатов учащихся 188
Оқушылардың оқу нәтижелерін бағалаудағы критериалдық тәсіл 249
Ученый совет прошел в онлайн режиме 214
Ғылыми кеңес онлайн режимінде өтті 263
Развитие функциональной грамотности чтения в рамках проведения международного исследования PISA 230
PISA халықаралық зерттеулері аясында оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру мәселелері 305
Использование информационных технологий в преподавании литературы 247
Әдебиеттік оқу пәнінде ақпараттық технологияны қолдану жолдары 287
Особенности разработки заданий для формативного оценивания по обновленному содержанию образования 201
Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларды әзірлеу ерекшеліктері 284
Основы программирования как фактор развития цифрового пространства 192
Бағдарламалау негіздері – цифрлық кеңістікті дамытудың факторы ретінде 271
Современные подходы по развитию речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков у младших школьников по предметам начальной школы в контексте целей обучения 204
Оқыту мақсаты контексінде бастауыш мектеп пәндері бойынша бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу және ойлау іс-әрекетін, коммуникативтік іскерліктері мен дағдыларын дамытудың заманауи тәсілдері 212
Научно-техническое направление 195
Ғылыми-техникалық бағыт 266
Развитие профессиональных компетенций учителя английского языка 169
Ағылшын тілі пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту 214
Планирование уроков по разделам учебной программы географии 176
География пәнінің оқу бағдарламасының бөлімдері бойынша сабақтарды жоспарлау 253
Оқушылардың ғылыми ізденіс жұмыстарын жоспарлау мен мұғалімнің шығармашылық әлеуетін дамыту 224
Актуальность преподавания основных идей программы духовно-нравственного воспитания в контексте модернизации общественного сознания, интегрированного с содержанием предмета 232
Қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында «Өзін-өзі тану рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының негізгі идеяларын пән мазмұнымен интеграциялап оқытудың өзектілігі 260
Эффективность применения различных методов дифференциации в начальной школе 199
Бастауыш оқытуда саралаудың түрлі тәсілдерін қолданудың тиімділігі 217
Эффективность обратной связи в условиях дистанционного обучения по физике 232
Физика пәні бойынша қашықтықтан оқыту жағдайында кері байланыстың тиімділігі 266
Вопросы, обращающие внимание при составлении КСП 236
ҚМЖ-ны құрастыру барысында назар аударатын мәселелер 324
Эффективность графического органайзера для улучшения навыков чтения на уроках английского языка 265
Ағылшын тілі сабағында оқылым дағдысын жақсарту мақсатында графикалық органайзердің тиімділігі 348
Шағын жинақты мектепте біріктірілген сынып-комплектілерде пәндерді оқыту әдістемесі 422
Болашақ ұрпаққа қызмет ету міндетіміз! 323
Шағын жинақты мектептің біріктірілген сыныптарында пәндерді оқыту ерекшеліктері 409
Қашықтан оқытудағы тәжірибе алмасу алаңқайы 426
МДҰ-да қашықтан білім беру: үрдісі, әдістері мен ұйымдастыру түрлері 373
Методика преподавания предметов в класс-комплектах малокомплектных школ 348
Шағын жинақты мектептердің сынып-комплектілерінде пәндерді оқыту әдістемесі 437
Қашықтықтан оқыту – уақыт талабы 380
Дистанционное обучение: актуальные проблемы, пути решения 376
Қашықтықтан оқыту: өзекті мәселелері, шешу жолдары 404
Жұмыла көтерген жүк жеңіл 416
Эффективность обратной связи в условиях дистанционного обучения 393
Қашықтықтан оқыту жағдайында кері байланыстың тиімділігі 477
«CS50. Основы программирования» 362
«CS50. Бағдарламалау негіздері» 414
Роль учителя в развитии функциональной грамотности школьников 369
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы мұғалім шығармашылығының рөлі 345
Инновационное образование – условие совершенствования коммуникативно-информационной компетентности учителей 417
Инновациялық білім беру – мұғалімдердің коммуникативтік-ақпараттық құзыреттілігін жетілдіру шарты 407
Приглашаем принять участие в республиканском конкурсе «Счастье рождается в семье»! 427
«Бақыт отбасынан басталады» атты республикалық бейне интернет-жобасының байқауына қатысуға шақырамыз! 775
Президент Казахстана провел заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению 303
Қазақстан Президенті Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысын өткізді 390
Дистанционное обучение 339
Қашықтықтан оқыту 408
“Өрлеу” БАҰО АҚ филиалы Алматы облысы бойынша ПҚ БАИ сіздерді онлайн форматта өткізілетін біліктілікті арттыру курстарына шақырады! 423
Мектептерде қашықтан білім беру қалай жүргізілетін болады? 492
Орта білім беру пәндері бойынша бейне-сабақтардың Республикалық байқауы 545
Пути организации, управления и контроля учебно-воспитательного процесса на основе принципов менеджмента 361
Оқу-тәрбие үдерісін менеджмент ұстанымдары негізінде ұйымдастыру, басқару, бақылау жасау жолдары 452
Полиязычное образование на основе родного языка: вопросы менеджмента, преподавания и оценки 331
Ана тілі негізінде көптілді білім беру: менеджмент, оқыту және бағалау мәселелері 474
Робототехника – основа образования STEM 375
Робототехника – STEM білім берудің негізі 491
Современные концептуальные основы дошкольного воспитания и обучения в условиях новой парадигмы образования 381
Білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың заманауи тұжырымдамалық негіздері 546
Цифровизация - новое направление в образовании сегодня 459
«Жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде инновациялық технологияларды қолдану тиімділігі» атты ақылы курс басталды 514
Цифрландыру – бүгінгі білім берудегі жаңа бағыт 583
Духовно-нравственное воспитание 394
Рухани-адамгершілік тәрбие беру 435
Концептуальные основы внедрения робототехники в дошкольном образовании 363
Мектепке дейінгі білім беруде Робот техникасын енгізудің тұжырымдамалық негіздері 509
Особенности системы сумативного оценивания в рамках обновленного содержания образования 386
Жаңартылған білім беру мазмұны аясында жиынтық бағалау жүйесінің ерекшеліктері 701
Методические основы преподавания курса «Абаеведение» 352
«Абайтану» курсын оқытудың әдістемелік негіздері 500
Критериальное оценивание достижений учащихся в рамках обновленной учебной программы 329
Жаңартылған оқу бағдарламасы шеңберінде оқушылардың жетістіктерін критериалды бағалау 424
Великий Абай – мудрый поэт и мыслитель 329
Вступил в силу Закон Республики Казахстан «О статусе педагога» 304
Новый взгляд на образование и воспитание 308
Новая программа развития образования и науки 300
Робототехника – требование времени 304
Пути использования стратегии активного обучения в эффективном планировании урока в рамках обновления содержания образования 363
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында сабақты тиімді жоспарлауда белсенді оқыту стратегияларын пайдалану жолдары 538
Робототехника – заман талабы 438
Білім мен ғылымды дамытудың жаңа бағдарламасы 456
Білім беру мен тәрбиеге жаңаша көзқарас 361
«Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңы күшіне енді 689
Ұлы Абай – кемел ақын және кемеңгер ойшыл 735
МЕКТЕП ПӘНДЕРІН РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАР НЕГІЗІНДЕ ИНТЕГРАЦИЯЛАУ 436
БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ ОҚУЛАРЫ 451
«Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың ғылыми-әдіснамалық негіздері» 473
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясының негізінде тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру» 510
ЖАҢА ЖЫЛДЫ ЖАҢА ЛЕППЕН 516
Абыройлы басшы, биіктерді бағындырған ғалым 494
ПӘН МҰҒАЛІМДЕРІ МЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ - ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ БАСТЫ МАҚСАТЫ 652
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ: ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 397
«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ОБЛЫСТЫҚ ӘДІСТЕМЕЛІК СЕМИНАР 520
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО САМОПОЗНАНИЮ 467
ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ПӘНІ БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА 564
ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ДИЗАЙН МЫШЛЕНИЯ 576
ОЙЛАУ ДИЗАЙНЫ АРҚЫЛЫ ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТЫНДА БІЛІМ БЕРУ 844
БІЛІМ – ТҰЛ, ТІЛДЕН ШЫҒЫП ЕСІЛМЕСЕ 875
Ана тілі негізінде көптілді білім беру: сапа мен тұрақтылықты қамтамасыз ету 634
Смарт – білім беру: әдістемелер мен технологиялар қоры 585
Шығармашылық бағытқа негізделген эксперимент 666
Ауыл мен қала мектептеріндегі білім беру сапасы айырмашылықтарын жоюдың педагогикалық жолдары 633
Халық қалаулыларымен кездесу 637
ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ЭТО ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 584
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ ЖАҢАРУЫ - ОҚУШЫЛАР МЕН ПӘН МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІСТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ НЕГІЗІ 549
Пропаганда передового опыта полиязычного образования учителей школ 622
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту тәжірибесі насихатталды 943
«Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях реализации программы «Рухани жанғыру» 498
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық байқауының облыстық кезеңі қорытындыланды 606
ПУТИ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 430
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕНІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 588
Обсуждение учебников, учебно-методических пособий за 11 класс в рамках обновления содержания образования 423
САПАЛЫ ОҚУЛЫҚ – ҰЛТ ИГІЛІГІ 601
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 461
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - ТАБЫСТЫ ОҚЫТУДЫҢ КЕПІЛІ 759
ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 645
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫ АЯСЫНДА ЗАМАНАУИ САБАҚ 828
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 515
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ АЯСЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДАҒЫ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІНІҢРӨЛІ 571
Республиканский семинар «Эффективность интерактивных методов в преподавании предметов естествознания и географии» 345
«Жаратылыстану және география пәндерін оқытудағы интербелсенді әдіс-тәсілдердің тиімділігі» атты Республикалық семинар 562
Орта білім берудің жаңартылған мазмұны аясында қазақ әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері 568
ПЕРЕХОД НА ЛАТИНСКУЮ ГРАФИКУ - ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ДУХОВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 465
ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШУ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ БІР КӨРІНІСІ 556
Обучающая встреча 493
Ғибраты мол кездесу 687
Работа над проектом по внедрению ключевых компетенции 21-века для устойчивого развития в ФАО «НЦПК» «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской области 539
«Өрлеу» «БАҰО» АҚФ Алматы облысы бойынша ПҚ БАИ тұрақты даму үшін 21 ғасырдың негізгі құзыреттілігін енгізуге бағытталған жобамен жұмыс 627
«Педагогикалық идеялар панорамасы-2019» Республикалық байқауына дайындық аясында мұғалімдермен кездесу 629
«Мектептегі өлкетану жұмысын ұйымдастыру және өткізу» 778
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 421
МҰҒАЛІМДЕР МЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ДАМЫТУ 658
ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКИ 451
РОБОТОТЕХНИКА НЕГІЗДЕРІ: ТЕОРИЯДАН ПРАКТИКАҒА ДЕЙІН 822
Развитие функциональной грамотности чтения учащихся в рамках проведения международного исследования PISA 786
«PISA халықаралық зерттеулері аясында оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру мәселелері 326
БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚ ЖАРШЫСЫ 650
Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі – оқыту сапасын арттыру кепілі 1276
Президент Жолдауы – ел дамуының басты бағдары 537
Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру ұйымдарында инновациялық іс-әрекеттерді жүзеге асыру жолдары 716
ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫ – ЖАҢА МІНДЕТТЕР 826
Организация обучения ориентированное на результат в контексте внедрения обновленного содержания образования 597
Жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу жағдайында нәтижеге бағытталған оқытуды ұйымдастыру 747
Молодежь – движущая сила общества 920
«Білім және ғылымдағы инновациялар» 1361
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – НАЧАЛО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» 968
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕНІҢ БАСТАУЫ» 1165
Репортаж с курсов повышения квалификации учителей по предмету «Русский язык» и « Русская литература» в рамках обновления содержания образования 996
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында "Орыс тілі» және «Орыс әдебиеті" пәндері бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру курсынан репортаж 1286
«Шет тілін оқыту мәселелері және Қолданбалы лингвистика» 1348
«Международная конференция по вопросам преподавания иностранных языков и Прикладной лингвистики» 1057
«Бастауыш сыныптарды оқытуда заманауи технологияларды қолданудың маңыздылығы» 1060
Жаңартылған білім беру мазмұны – оқушылар мен пән мұғалімдерінің ғылыми ізденістерін ұйымдастыру негізі 1088
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагог-психологтердің кәсіби құзыреттілігін дамыту 1140
Развитие профессиональной компетентности педагогов-психологов в условиях обновления содержания образования 911
Эффективность соответствия цели обучения с целью урока 824
Оқу мақсаты мен сабақ мақсатын сәйкестендірудің тиімділігі 1342
«РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ» 797
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ» 1355
Қазақ тілінде білім беретін мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің білім көтеру курсынан репортаж. 1297
Репортаж с курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы с казахским языком обучения 1161
Приглашаем принять участие в Республиканском конкурсе «Панорама педагогических идей»! 1286
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық конкурсына қатысуға шақырамыз! 1413
«How do you feel about being a new format teacher?» ОБЛЫСТЫҚ СЫРТТАЙ ЭССЕ БАЙҚАУЫ 1086
ОБЛАСТНОЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «How do you feel about being a new format teacher?» 860
Латинская графика – основа духовного возрождения 880
Латын әліпбиі – рухани жаңғыру бастауы 1063
Направления организации деятельности школьников на основе ценностей «Мәнгілік Ел» 796
«Мәңгілік Ел» құндылықтары негізінде мектеп тұлғаларының қызметін ұйымдастыру бағыттары 1341
Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курстарынан репортаж. 1186
Репортаж c курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования. 921
Латын әліпбиі – ұлт тұтастығы негізі 1400
Латинский алфавит – основа национальной целостности 924
Практический семинар – шаг к развитию компетенции педагога 959
Тәжірибелік семинар – педагогтің құзыреттілігін арттыру қадамы 1444
СТАРТОВАЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 809
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ БАСТАЛДЫ 1640
«Применение критериальных систем оценки в преподавании естествознания» 764
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 1215
Обновленное содержание образования – основа организации научных исследований педагогов 951
Жаңартылған білім беру мазмұны – педагогтердің ғылыми ізденістерін ұйымдастыру негізі 1245
«Статус учителя – честь страны» 787
ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ – ЕЛ МЕРЕЙІ 1019
Информация по итогам научно-практического семинара в режиме ОН-ЛАЙН по теме: «Современное воспитание и ценностные ориентиры учащейся молодежи на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел». 439
«Нур Отан» – за счастье детей» 558
«Нұр Отан» – балалардың бақыты үшін» 996
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізінде оқушы жастарды қазіргі заманғы тәрбиелеу және құндылық бағдарлары» тақырыбындағы ОН-ЛАЙН режиміндегі ғылыми-практикалық семинар қорытындысы бойынша ақпарат 1146
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ АРҚЫЛЫ ҒЫЛЫМИ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1261
CLIL ОҚЫТУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР 1501
Лучший педагог инклюзивного образования в техническом и профессиональном образовании 1162
Техникалық және кәсіби білім берудегі инклюзивті білім берудің үздік педагогы 1324
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ 1410
Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін оқытудағы сатылай кешенді талдау технологиясы 697
БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ СЫНИ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА 1305
Педагогическое чтение - площадка обмена опытом 947
Результаты областного этапа Республиканского конкурса «Панорама педагогических идей» 1169
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық конкурсының облыстық кезеңі қорытындыланды 1310
Современные проблемы нравственного воспитания учащейся молодежи 801
Өскелең ұрпаққа рухани-адамгершілік тәрбие берудің мәселелері 960
Педагогикалық оқу – тәжірибе алмасу алаңы 2286
«ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 812
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КОНТЕКСТІНДЕ 996
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 1095
Лучший педагог ТИПО по инклюзивному образованию 808
ТжКБ инклюзивті білім берудің үздік педагогы 1038
Бахаргуль Толеген - победитель проекта «100 новых лиц» 723
Бахаргүл Төлегенқызы - «100 жаңа есім» жобасының жеңімпазы 916
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА - СТАТУС УЧИТЕЛЯ 678
ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ - КӘСІБИ ӨСУДІҢ ЖАҢА МҮМКІНДІГІ 1044
Взаимовыгодное сотрудничество 825
Өзара тиімді әріптестік 946
Өзара тиімді әріптестік 481
ОБСЕ: эффективность полиязычного образования 821
ЕҚЫҰ: Көптілде білім берудің тиімділігі туралы 1189
ТІЛ МЕН ТӘУЕЛСІЗДІК – ЕГІЗ ҰҒЫМ 562
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА 995
ПӘНДІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР ТҰРҒЫСЫНАН ОҚЫТУ – ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ СҰРАНЫСТАРДЫҢ БІРІ 599
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 919
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ РОБОТОТЕХНИКАНЫ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 1083
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: НОВЫЙ ПРОЦЕСС И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 756
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: ЖАҢА ҮРДІС ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ СИПАТ 1094
Будущее нации 551
Дарынды оқушы - ұлт болашағы 670
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 1044
В рамках акции «Дорога в школу» 735
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 432
Основной закон – фундамент гражданственности 481
АТА ЗАҢ – АЗАМАТТЫҒЫМЫЗДЫҢ АЙҒАҒЫ 770
ПО ИТОГАМ АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ 555
ТАМЫЗ КЕҢЕСІ АЯСЫНДА 881
Жаңартылған білім беру: теориядан тәжірибеге 1244
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту 789
Алматы облысы білім беру қызметкерлерінің Тамыз Кеңесі аясындағы оқыту панорамалары 1213
Конкурс күнделігі 791
Конкурсқа байланысты өткен кездесу 734
Конкурс күнделігі 20.07.2018 478
20.07.2018 Конкурс күнделігі «Педагогикалық идеялар панорамасы» 461
20.07.2018 Конкурс күнделігі 316
18.07.2018 «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАР ПАНОРАМАСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНКУРСЫНА ӨТІНІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ЖАЛҒАСУДА 1049
Білім беру үдерісіндегі жаңартылған білім мазмұнының қолданбалы аспектілері 1025
Үздік жыл психологы 806
Заман талабына сай 449
«МӘҢГІЛІК ЕЛ», РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ҰҒЫМЫ – ПӘНДІ ОҚЫТУДАҒЫ БАСТЫ ПӘРМЕН 519
Областной форум: актуальные идеи педагогической деятельности 444
Оңтүстік Корея тәжірибесі негізінде қазіргі заманғы білім беру 554
Халықаралық ынтымақтастық аясында 431
Коррекционно-развивающая работа в условиях инклюзивного образования 462
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ И ОБРАЗОВАННОСТИ СТРАНЫ 494
В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 419
Чем важна обновлённая программа обучения? 373
PISA халықаралық зерттеулері аясында 509
ОБЛЫСТЫҚ ФОРУМ: ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ӨЗЕКТІ ИДЕЯЛАРЫ 464
М. Монтессори педагогикалық жүйесін мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруде қолдану 708
Жаңартылған білім беру бағдарламасы несімен маңызды? 542
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМДІ ЕЛ БОЛУЫМЫЗДЫҢ КЕПІЛІ 558
М.МОНТЕССОРИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША БАЛАНЫ ДАМЫТУ 662
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ 766
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА СОГЛАСНО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ М. МОНТЕССОРИ 459
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ТҮЗЕТЕ-ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 638
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 510
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 504
Профессиональный рост работников образования как условие обеспечения качества обновленного образования 470
Білім беру қызметкерлерінің кәсіби өсуі – жаңаша білім берудің сапасын қамтамасыз етудің шарты 830
Ресурсы BilimLand - современный инструмент в образовании 393
BilimLand ресурстары – білім берудегі қазіргі заманғы құрал 502
Новый взгляд на новое обучение 430
ЖАҢАША ОҚЫТУҒА – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 603
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 454
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНЕН КУРС БАСТАЛДЫ 723
ДИАЛОГ О ЗНАЧИМОСТИ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 541
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ ТУРАЛЫ ДИАЛОГ 487
На основе вечных ценностей 512
«Мәңгілік Ел» құндылықтарын қалыптастыру негізінде 614
Обновленная программа - путь в светлое будущее 428
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ 2562
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ 571
Совершенствование внутришкольного контроля качества образования в деятельности организаций образования 470
Сәт сапар! 457
НАЧАЛО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 540
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық        2018 жылы 9-10 ақпан күндері «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы ПҚ БАИ» Басқару және білім сапасы кафедрасының аға оқытушысы Майра Валиеваны 351
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 563
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР БАСТАУЫ 559
Диалог о прошлом, настоящем и будущем 476
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 424
Особенности обучения методом CLIL 709
Өткен, бүгін және болашақ жайлы диалог 537
CLIL әдісімен оқыту ерекшеліктері 717
В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 527
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ КОНТЕКСТІНДЕ 518
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық 731
ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 543
Рухани жаңғырудың басты бағдары 546
ШАГ НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ 528
БОЛАШАҚҚА ЖАСАЛАР ҚАДАМ 541
Роль физкультуры в подготовке учащихся к активной плодотворной жизнедеятельности 522
Оқушыларды белсенді өмірге дайындауда дене тәрбиесінің рөлі 583
ЗНАЧИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОГО ДОКУМЕНТА 547
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫ ҚҰЖАТТЫҢ БАСЫМДЫЛЫҒЫ 470
ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 566
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА ТИІМДІ ОҚЫТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 1141
Информирует о проведении областного вебинара на тему: «Национальный дух и государственный язык – главное направление духовного возрождения». 483
«Мемлекеттік тіл және ұлттық рух – рухани жаңғырудың басты бағдары» тақырыбында облыстық вебинар өтетінін хабарлайды. 733
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 500
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 496
К главному национальному празднику страны 501
Еліміздің басты мерекесіне орай 511
Опыт освоения обновленного содержания образования 512
Жаңартылған бағдарлама бойынша ағылшын тілін бастауыш сыныптан бастап оқытудағы өзекті мәселелер 883
Актуальные вопросы преподавания английского языка в начальных классах в рамках обновленной программы образования 724
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫН МЕҢГЕРТУДЕГІ ТӘЖІРИБЕЛЕР 597
«Методические основы преподавания естественных дисциплин в условиях обновления содержания образования» 548
Көптілді және көп мәдениетті білім берудің жаңа мүмкіндіктері 706
Формирование здорового образа жизни учащихся в современных условиях 563
Білім мазмұнын жаңарту жағдайында жаратылыстану пәндерін оқытудың әдістемелік негіздері 1476
Особенности организации работы дополнительного образования 455
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқушылар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары 2017 жылдың 8 желтоқсаны күні Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Рахат №1 568
Қосымша білім беру жұмыстарын ұйымдастырудың ерекшелігі 726
«Үздік бастауыш сынып мұғалімі – 2017» облыстық байқауы 829
Мемлекет басшысының ел тарихындағы рөлі туралы 497
«SMART-педагог «Өрлеу»: профессиональный путь к успеху» 654
SMART-педагог Өрлеу: кәсіби табысқа апарар жол 633
На основе равных образовательных возможностей 417
Білім алудың тең мүмкіндіктері аясында 496
Новаторские научно-методические изыскания - согласно потребностям современности 491
Заман талабына сай инновациялық ғылыми-әдістемелік зерттеулер 513
Критериальное оценивание - главное условие обеспечения нового качества образования 522
Критериалды бағалау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 576
«Пути внедрения современных методов в предметах казахского языка и литературы» 480
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒА САЙ БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕРІНДЕ БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 700
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 516
«Мәңгілік Ел» идеяларын оқу-тәрбие үдерісіне енгізудегі менеджмент және корпоративтік басқару ұстанымдарының рөлі» атты аймақтық семинар-практикум өтті 651
семинар «Проблемы организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах в рамках обновленного содержания образования» 539
«Жалпы орта білім беретін мектептерде жаңартылған білім беру мазмұнына негізделген оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру мәселелері» тақырыбында республикалық семинар 542
Обновленная программа по развитию функциональной грамотности при обучении учащихся начальных классов 627
«Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту» 1145
Критериальное оценивание на практике 741
Критериалды бағалау – сынып тәжірибесінде 721
Залог качественного обучения 475
«Тиімді әдіс-тәсілдер – сапалы оқу кепілі» атты аймақтық дөңгелек үстел 1279
Эффективные формы профессионального развития учителя 554
Мұғалімдердің кәсіби дамуының тиімді түрлері 955
Заманауи әдіс-тәсілдерді қазақ тілі мен әдебиет пәндеріне енгізу жолдары 611
Способы развития творческой активности учащихся школ в процессе обучения 500
Білім беру үдерісі кезінде мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігін дамыту тәсілдері 530
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 1250
Роль эффективного планирования уроков 558
Сабақты тиімді жоспарлаудың рөлі 759
«Современное воспитание и ценностные ориентиры на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 661
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізіндегі заманауі тәрбие және құндылықты бағдарлар 965
В рамках проекта «Өнегелі өмір» 552
«Өнегелі өмір» жобасы аясында 745
Особенности национальной идеи «Мәңгілік Ел» в развитии функциональной грамотности учащихся школ 603
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы «Мәңгілік Ел» идеясының ерекшеліктері 600
Пути развития предметных знаний, навыков и понятий изобразительного искусства и прикладных дисциплин 527
Бейнелеу өнері және технология пәндерін оқытудағы өнер түрлерін кіріктіру арқылы пəндік білімдерін, дағдылары мен түсінігін дамыту жолдары 678
Содержание обновленной программы - требование времени 641
Жаңартылған бағдарлама мазмұны – заман талабы 1573
Групповая работа как средство формирования коммуникативных навыков учащихся начальных классов 554
Бастауыш сынып оқушыларының қарым-қатынас жасау дағдыларын топтық жұмыс арқылы қалыптастыру 640
Интерактивные методы обучения естественным дисциплинам 547
Жаратылыстану пәндерін интербелсенді әдістермен оқыту жолдары 950
В помощь учителям математики 536
Математика мұғалімдеріне көмекке 545
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 542
ЖОСПАРЛАНҒАН НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ 540
Предметно-языковое интегрированное обучение 622
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту 746
Основы преподавания географии в рамках обновленного содержания образования 1142
Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша география пәнін оқыту негіздері 2976
«Влияние педагогической творческой деятельности на функциональную грамотность учащихся» 553
«Педагогикалық шығармашылық іс-әрекеттің оқушылардың функционалдық сауаттылығына ықпалы» 766
Предшкольная подготовка – важный этап в обучении и воспитании детей 815
Қалыптастырушы бағалау-табысқа жету баспалдағы 1972
Применение активных методов при обучении физике в условиях обновленного содержания образования 1068
Жаңартылған білім беру жағдайында физика пәнін оқытуда белсенді әдістерді қолдану жолдары 815
«Формативное оценивание - лестница к успеху» 695
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы негізінде жастарға әскери-патриоттық тәрбие берудің негізгі бағыттары» 843
Главные направления военно-патриотического воспитания подрастающего поколения на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 670
Жаңартылған бастауыш білім мазмұны аясындағы пәндерді оқу мен оқытудың жаңа тәсілдемелері 755
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 540
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы құзреттілікті арттыру 671
Компетентность - через информационно-коммуникационные технологии 515
Критериалды бағалау жүйесі - сапалы білім кепілі 690
Система критериального оценивания 546
Через совершенствование профессионального мастерства 535
Использование активных методов на уроках казахского языка и литературы 955
КӘСІБИ ШЕБЕРЛІКТІ ШЫҢДАУ АРҚЫЛЫ 652
Белсенді әдістерді қазақ тілі мен әдебиеті сабағында қолдану жолдары 1200
В помощь редакторам 515
Редакторларға көмек 528
Семья - главная ценность 618
Жаңартылған білім беру жағдайында оқытудың бүгінгі күнгі ерекшеліктері мен бағалау жүйесіндегі өзгерістер 2571
Шағын орталық тәрбиешілеріне көмекке 867
Благоприятные условия для обучения 525
В помощь воспитателям мини-центров 503
Диалоговая площадка для актуальных вопросов в сфере образования 570
ОТБАСЫ – БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҚ 655
Оқу үшін жасалған қолайлы жағдай 673
В поддержку акции «Дорога в школу» 540
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 569
В рамках Республиканской августовской конференции педагогических работников «Модернизация Казахстана 3.0 – вклад образования» 489
ЖАҢА БАҒДАРЛАМА - ЖАҢА БАҒЫТ 681
ҮШТІЛДІК БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДЫҢ РЕСУРСЫ РЕТІНДЕ 958
Знакомимся по-новому 543
Білім беру саласындағы өзекті мәселелердің диалогтік алаңы 785
ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 440
ТАЛАНТТЫ ЖӘНЕ ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮЙЕСІ БӘСЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 1190
Жаңаша танысайық 570
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы – білімнің үлесі»: Республикалық педагогтар тамыз конференциясы 1024
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ БЕЛСЕНДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 856
Мектепке дейінгі білім беру – балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі маңызды қадам 589
ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – ВАЖНЫЙ ЭТАП В ОБУЧЕНИИ, САМООБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 703
В рамках модернизации образования 1013
Кезекті ғылыми кеңес өтті 596
Заседание Ученого совета 470
ИДЕЯ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» – НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ 702
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 602
Критериальное оценивание учебных достижений учащихся начальных классов - залог качества образования 571
«АСТАНА – ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ЕЛОРДАСЫ» атты САЛТАНАТТЫ ЖИНАЛЫС 648
САПАЛЫ ОҚЫТУ – БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КЕПІЛІ 1000
ҮЗДІК САНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ КОНТЕНТІ - 2017 1055
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІБАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІ 605
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА 4017
Критериальное оценивание в образовании 1318
Новый взгляд на обновленное образование 560
Областной конкурс «Детский сад года - 2017» 691
МӘҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ – ҰЛЫ ДАЛА МҰРАТЫ 930
ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ - 2017 615
БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНЫҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 967
Прикладные аспекты обновленного содержания образования в образовательном процессе 695
ЖАҢАША БІЛІМГЕ – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 773
ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАРТИЙЦЕВ РАЗРЕШЕНЫ ПРОБЛЕМЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 538
На радость детям 615
МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР – ЕЛДІКТІҢ БЕЛГІСІ 943
ПАРТИЯШЫЛАРДЫҢ БАСТАМАСЫМЕН ШЕШІЛГЕН ТЫҢДАУШЫЛАР МӘСЕЛЕСІ 498
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ – ОСНОВА ГОСУДАРСТВА 516
ТИІМДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ – ТӘЖІРИБЕДЕ 1395
Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері 807
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 727
Жаңа бағдарламаның талаптарына сай 568
В соответствии с требованиями новой программы 517
Опыт, сотрудничество и перспективы 605
Тәжірибе, ынтымақтастық және келешек 617
Приемы обеспечения интерактивности и инклюзивности на уроках 648
Учебно-методические основы внедрения системы критериального оценивания в обучении естественных дисциплин 696
Көптілде білім беру жағдайындағы оқытудың интерактивтілігі мен инклюзивтілігін қамтамасыз ету тәсілдері 791
Пути исследования и анализ профессиональной деятельности педагогов 597
Эффективность новой программы в профессиональной деятельности учителя 624
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің оқу-әдістемелік негіздері 765
Новый взгляд на обучение 505
Педагогтер қызметін зерттеу, аналитикалық талдау жасау жолдары 2924
Жаңаша оқытуға – жаңаша көзқарас 729
Жаңа бағдарламаның тиімділігі мен мұғалімнің кәсіби өзгерісі 1971
ОБУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ И ЕСТЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ 895
ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ЖАҢАРТЫЛҒАН ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫМЕН ОҚЫТУ 3752
Значимость развития коммуникативных способностей учащихся на уроках казахского языка и литературы в рамках обновленной образовательной программы 640
Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын арттырудың маңыздылығы 3668
Идеи Программы уровневых курсов в действии 558
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМАЛАР ИДЕЯСЫ ЖҮЗЕГЕ АСУДА 669
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА - НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ 1059
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 865
2017 жылдың 29 сәуірінде «Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын артырудың маңыздылығы» тақырыбында облыстық әдістемелік семинардың өтетінін хабарлаймыз. 546
Полиэтническая образовательная среда как условие формирования этнокультурной компетентности 667
26 мая 2017 г. проводит Республиканскую научно-практическую онлайн конференцию на тему: «Актуальные проблемы преподавания государственного языка в рамках обновления содержания образования» 470
2017 ж. 26 мамырда «Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері» тақырыбында өтетін Республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн конференция жұмысына қатысуға шақырады 516
Интегрированная модель критериального оценивания 700
2017 жылғы 30 мамырда «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Үздік сандық білім беру контенті - 2017» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймы 456
Новый учитель в новых условиях 554
2017 жылы 22 мамыр күні «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе» тақырыбында сырттай об 409
ОБРАЗОВАНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА НАУКЕ, – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 517
ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДІ МЕҢГЕРУДЕ ЖАҢАША МҰҒАЛІМ БОЛУ 853
ИДЕИ ПРОГРАММЫ УРОВНЕВЫХ КУРСОВ В ДЕЙСТВИИ 585
КРИТЕРИИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 1223
КӨПҰЛТТЫ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫ ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ АЛҒЫШАРТЫ 860
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ 676
ЗЕРТТЕУГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ОҚУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 1654
Пропаганда передового опыта полиязычного образования среди учителей школ 596
Көптілде білім берудегі озық-тәжірибелер насихатталды 551
Психолого-педагогические особенности поддержки детей с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования 972
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1723
Интегрированная модель критериального оценивания 715
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 1866
Пути повышения творческих способностей детей в дошкольных учреждениях 600
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 1045
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 749
МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУ МЕН ЖҮРГІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1216
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАНИЯ 953
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ТИІМДІ ОҚЫТУ МЕН ОҚУДЫ ІСКЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ 952
ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ - ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 879
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ-БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ НЕГІЗІ 1217
Эффективность критериального оценивания 889
Критериалды бағалаудың тиімділігі 1175
Пропаганда передового опыта полиязычного образования 659
КӨПТІЛДЕ БІЛІМ БЕРУДЕ ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ НАСИХАТТАУ 655
Значение критериального оценивания на уроке в условиях обновления содержания среднего образования 670
Жаңартылған білім беру-заман талабы 4235
Обучение по-новому – источник успеха 628
ЖАҢАША ОҚЫТУ – ЖЕТІСТІК КӨЗІ 609
Организации сотрудничества родителей, учащихся и педагогов 636
Обновленное образование - требование времени 969
Заманауи сабақ – педагогтің кәсіби өсуінің көрсеткіші 1264
ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 887
Орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында сабақтағы критериалды бағалау жүйесінің маңызы 611
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 799
Торжественное вручение партийных билетов 676
ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ НЕГІЗІ 1037
Мониторинг - как фактор повышения профессиональной компетентности учителя: опыт, идеи и перспективы 657
Партия билеттерін салтанатты табыстау рәсімі 766
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ – КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 644
ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ - АДАМ КАПИТАЛЫ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ 664
Мониторинг - мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін арттыру факторы ретінде: тәжірибе, идеялар мен келешегі 944
Залог светлого будущего 657
ЖОЛДАУ – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ КЕПІЛІ 913
Результаты апробации интерактивного образовательного портала «PROFESSIONAL» 674
PROFESSIONAL порталы «ҮЗДІКСІЗ КӘСІБИ ДАМУ» курстан кейінгі педагогтердің кәсіби дамуы және жетілдіруіне жетекшілік ету Жобасы аясында жасалған апробация нәтижелері 617
Виды и стратегии чтения 773
Оқылымның түрлері мен стратегиялары 3124
Развитие профессиональной компетентности педагогов 645
Педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің дамуы 868
ОБНОВЛЕННЫЙ ПОДХОД К СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 725
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 1262
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОЧЕТАНИИ С РАЗВИТИЕМ КОМПЕТЕНТНОЙ ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 523
ОРТА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҰШТАСТЫРА ОТЫРЫП ҚҰЗЫРЕТТІ ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ 680
ВАЖНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 688
МЕМЛЕКЕТ ДАМУЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ БАСЫМДЫҚТАРЫ 708
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 777
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГТЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 1022
ОБРАЗОВАНИЕ ПО-НОВОМУ - НЕОБХОДИМОСТЬ 682
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ УЧИТЕЛЯМ 663
ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУ - ҚАЖЕТТІЛІК 1111
МҰҒАЛІМДЕРГЕ СЕРТИФИКАТ ТАБЫСТАУ РӘСІМІ ӨТТІ 903
«Обновление содержания образования – требование времени» 649
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 690
Повышение квалификации учителей в рамках обновленной программы образования - веление времени 1507
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ҚАНАҒАТТАНДЫРАТЫН ТЫҢ БАҒДАРЛАМА 965
Проблема формирования этнокультурной компетентности и этнической толерантности в условиях современной школы 728
ЗАМАНАУИ МЕКТЕП ЖАҒДАЙЫНДА ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ЖӘНЕ ЭТНИКАЛЫҚ ТӨЗІМДІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 938
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 835
ОҚЫТУ МЕН ІС-ӘРЕКЕТТЕГІ ЗЕРТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕМЕЛЕРДІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 678
РОЛЬ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 552
Прикладные аспекты инновационных методов при организации исследования обучения и обучающих действий 536
ӨЗАРА БІЛІМ АЛУҒА КӨМЕКТЕСЕТІН ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ 651
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 833
ҒЫЛЫМИ - ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА ФИЛОСОФИЯСЫ 997
ГЕОГРАФИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 1065
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИИ 748
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ – ОСНОВА ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 955
Компетентность – главное качество профессиональной подготовки специалиста 1291
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 1258
МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ДАМУЫ – БІЛІМДІ ЖАҢАРТУ НЕГІЗІ 1208
Құзыреттілік – кәсіби маман даярлаудың басты сапасы 618
Критерии рейтинговой системы оценки как стимул повышения профессионального роста педагогов 655
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН РЕЙТИНГТІК ЖҮЙЕНІҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ 620
25 февраля 2017 года состоится республиканский семинар на тему «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» 671
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 767
2017 жылғы 25 ақпанда «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» тақырыбында республикалық семинар өткізіледі. 596
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 659
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 621
Российский опыт в школьном образовании 617
МЕКТЕПТЕГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ РЕСЕЙ ТӘЖІРИБЕСІ 675
ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 796
БАСТАУЫШ СЫНЫПТЫ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 915
ЗАМАНАУИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 1002
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 744
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 842
Активизация учебно-творческой деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы 758
КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ 901
РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 623
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА СЫНИ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТА ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ 637
Сауаттылықты бағалау, жобалау және тестілеу түрлерінің дизайны 797
Оценка грамотности, разработка и дизайн видов тестирования 741
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИН 848
ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 765
Технология пәні сабағы арқылы оқушыларды іскерлікке, шеберлікке және ұқыптылыққа үйрету жолдары 778
Оказание психологической помощи родителям детей с ограниченными возможностями 1004
ТІЛДІК ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 662
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 649
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 977
ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 1161
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 619
Бастауыш сынып оқушыларының білімін критериалды бағалау жолдары 1940
ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ 871
орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында инновациялық технологиялардың тиімділігі 726
Развитие творческих способностей учащихся на уроках технологии 610
Логические задания по естественным дисциплинам 637
Консолидирующие ценности семейных традиций на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 837
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 872
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 676
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 703
КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 743
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАТЫСЫМДЫҚ ТАПСЫРМАЛАР 779
«Жаратылыстану ғылымдары бойынша логикалық тапсырмалар» атты 1402
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-ЛИДЕРА В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 643
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 810
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ НЕГІЗІНДЕГІ ОТБАСЫЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕРДІҢ ШОҒЫРЛАНДЫРУШЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 949
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУГЕ ӘСЕРІ 994
«Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі сабағын жоспарлаудың өзекті мәселелері» 648
Актуальные вопросы планирования уроков казахского языка в школах с русским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 631
Пути совершенствования преподавания «Русского языка» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 1733
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ШКОЛАХ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 498
БИІК ОЙЛАР АСПАНЫ 573
«Высокое небо мысли» 670
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ 569
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ – МЕКТЕП ТӘЖІРИБЕСІНДЕ 1099
«ҚР ОРТА БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА ҚАЗАҚ МЕКТЕПТЕРІНДЕ «ОРЫС ТІЛІН» ОҚЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН СЕМИНАР ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 1467
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – БОЛАШАҚТА САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ КЕПІЛІ 1052
РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЗНАТЕЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 744
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА – ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 854
МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ САПАЛЫ БІЛІМ, САНАЛЫ ТӘРБИЕ БЕРУДІ ДАМЫТУ 1481
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 800
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ 2269
КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 618
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА - БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ КЕПІЛІ 2502
Направленность на глубокие знания 643
Пути формирования здорового образа жизни среди молодежи 724
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ КӨШБАСШЫ МҰҒАЛІМНІҢ РӨЛІ 901
Жаңартылған білім бағдарламасы - келешектің кепілі 797
Рейтинговая оценка профессорско-преподавательского состава как стимул повышения профессионального роста 649
Жаңа бағдарлама - жаңашылдық бастауы 955
Функциональная грамотность – основное направление совершенствования качества образования 701
Функционалдық сауаттылық – білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары 1814
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 674
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында қатысымдық тапсырмаларды қолдану 416
Проблема формирования межкультурной коммуникации и этнической толерантности в школе 739
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың шығармашылығын арттыру жолдары 8696
ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН РЕЙТИНГТІК БАҒАЛАУ - КӘСІБИ ДЕҢГЕЙДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ҚҰРАЛЫ 478
Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру 966
Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в начальной школе 325
Жаңартылған бағдарлама негізі – оқушыларды өз бетімен жұмыс істеуге бағыттау 562
Бастауыш сыныпта ақпараттық- коммуникациялық технологияны оқыту үдерісінде тиімді пайдалану 793
ШЖМ бастауыш сынып оқушыларының функционалды сауаттылығын қалыптастыру жолдары 862
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 719
Филиалдың 2016 жылдың 9 айында атқарылған қызметі туралы қорытынды және алға қойылған тапсырмалар 845
Патриотическое воспитание учащихся на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 822
Методика проведения практических занятий по естественным дисциплинам 638
Бастауыш сынып оқушыларын топтық жұмыс арқылы шығармашылыққа баулу 1047
Пути применения инновационных технологий в начальных классах 700
«Мәңгілік ел идеясы» - ұлт мұраты 881
Особенности применения современных технологий в начальных классах 754
Совершенствование и распространение практики уровневого курса 728
Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі 640
Физика пәнінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану 662
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДЫ ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 874
Бастауыш сыныптарда инновациялық технологияларды қолдану жолдары 969
«Мәңгілік ел» идеясы негізінде оқушыларға патриоттық тәрбие беру 1655
2016 жылғы 30 қыркүйекте «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» операциондық жоспарына сәйкес «Мәңгілік ел - ұлт мұраты» тақырыбында аймақтық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 470
СМАРТ-планирование - главное условие обеспечения нового качества образования 756
«Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі» тақырыбындағы облыстық байқаудың бағдарламасы 1435
ДЕҢГЕЙЛІ КУРС ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 659
Применение информационно-коммуникационной технологий на уроках физики 777
«INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 21-ГО ВЕКА 731
Пути решения конфликтов в сфере образования 655
2016 жылды? 26 ?ырк?йегінде «Бастауыш сыныптарды о?ытуда заманауи технологияларды ?олдану ерекшеліктері» атты айма?ты? семинар ?ткізіледі. 782
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 5167
ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ КУРСОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 2427
Мәңгілік ел- заветная цель Нации 879
2016 жылы 29 ?ырк?йекте «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Операционды? жоспарына сай «Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесі» та?ырыбында облыст 422
«?рлеу» «БА?О» А? филиалы Жедел жоспарына с?йкес «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтында» 2016 жылды? 28 ?ырк?йегінде «М??гілік ел» идеясы негізінде патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында облысты? сырттай бай?ауы ?тк 640
21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол 761
Білім беру үдерісінде қатысушылардың арасындағы кикілжіңді болдырмау жолдары 858
«21 ғасыр ақпараттық ортадағы жобалық әрекетті ұйымдастыру Intel- 796
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 1 726
«21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол» атты облыстық семинар өткізіледі. Аталған шараға қатысуға әр ауданнан (қала) аудандық әдіскер және информатика пәні мұғалімдері (бес мұғалімнен) шақырылады. 419
13-23.09.16ж. аралығында «Өрлеу» БАҰО» АҚ «Алматы облысы бойынша ПҚБАИ-ның» ұйымдастыруымен төмендегідей тақырыпта қысқа мерзімді курстар өткізіледі 691
Мәңгілік ел – ұлттың ұлы мұраты 757
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША ОРТА МЕКТЕПТЕРДЕ ӨТКІЗІЛГЕН КУРСТАРДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ 907
Меняется мир, меняемся мы! 1543
СМАРТ жоспарлау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 986
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 987
"Қазақстан болашағы- білімді ұрпақ" 980
Важность предмета «Изобразительное искусство» 828
Бұған дейін жасалғандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға болады» Генри Форд 879
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН 708
«Все, что было сделано до этого, можно сделать еще лучше» Генри Форд 659
Алматы облысы Кербұлақ ауданы орта білім мазмұның жаңарту шеңберіндегі «Орыс тілі» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының ПІКІРІ 782
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей предмета «Художественный труд» с. Баканас Балхашского района Алматинской области 918
Облыстық «Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі - 2016» байқауы 833
Областной конкурс «Лучший заведующий дошкольных образовательных учреждении-2016» 935
Келешек кілті кемел білімде 1178
Наше будущее – в достижении совершенства образования 847
Жаңартылған бағдарлама - сенімді болашаққа апарар жол 837
ІІ-Республиканские Педагогические чтения «Инновации и опыт в образовании – требование времени» 941
ІІ Республикалық педагогикалық оқулар 902
Обновленная программа обучения – верный путь к будущему 12056
Стратегиялық серіктестік-оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту факторы 823
Образованное поколение – будущее Казахстана 967
Стратегическое партнерство – фактор развития функциональной грамотности 834
Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе 925
Педагогический поиск и прогрессивный опыт на основе уровневых программ 782
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей начальных классов Енбекшиказахского района Алматинской области 1074
«Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі-2016» тақырыбында облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз. 748
Обновление содержания образования – дорога к новому будущему. (Отзыв слушателей курса) 1097
Алматы облысыТалдықорған қаласыныңорыс тілінде оқытатын мектептердегі «Қазақ тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 608
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации, учителей предмета «Казахский язык и литература» в школах с русским языком обучения г. Талдыкорган Алматинской области 1143
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА БАСТАР ЖОЛ 842
Отзыв слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей русскогоязыка и литературы казахской школы Карасайского района Алматинской области 1515
Алматы облысы Қарасай ауданы қазақ сыныптарындағы орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдерінің кәсіби біліктілігін көтеретін жаңартылған оқу бағдарламасының тыңдармандарының ой-пікірлері 521
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІҢ ПЕДАГОГІ: БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КӘСІБИ ДАМУЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 847
Педагог малокомплектной школы: проблемы профессионального развития в условиях обновления содержания образования 1297
Алматы облысы бойынша Еңбекшіқазақ ауданының бастауыш сынып мұғалімдерінің жаңашылдыққа көзқарасы 914
Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS 1133
«Шағын жинақталған мектептің педагогі: білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы кәсіби дамуының мәселелері» атты Республикалық ғылыми-практикалық оn-line конференция 1032
Жаңартылған білім беру бағдарламасы - қазақ тілін үйретудің негізі 1176
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ӨРЛЕУ» «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»ОТЗЫВ СЛУШАТЕЛЕЙ 548
Программа обновленного содержания образования – основа обучения казахскому языку 9218
PIRLS халықаралық зерттеулері талаптары шеңберіндегі кіші сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудың негізгі құралы – мәтінмен жұмыс 940
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия-мектебі» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өткен Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маман 560
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 810
Бастауыш сыныпта критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі 979
Теоретико-методические аспекты внедрения критериального оценивания при обучении естественно-научным предметам 900
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА БІЛІМ БЕРУДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АҚПАРАТТТЫҚ ҚҰЗРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 826
Эффективность системы критериального оценивания в начальных классах 895
«Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің теориялық-әдістемелік аспектілері» атты облыстық семинар өткізілед 926
Семь модулей интегрированного обучения 1073
О курсах повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан, которые проходят с 25 апреля по 20 мая 2016 года в гимназии 586
«Мәңгілік Ел» – основа духовного развития 991
Жеті модульді ықпалдастыра оқыту 931
Лучший цифровой образовательный контент - 2016 1018
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өтіп жатқан Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маманда 404
Поликультурное образование – основа формирования поликультурной компетенции 947
ИННОВАЦИИ И ОПЫТ В ОБРАЗОВАНИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 905
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі 868
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі (2) 753
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» 1045
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 1324
ПОЛИМӘДЕНИ БІЛІМ – КӨПМӘДЕНИЕТТІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ 884
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 525
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности 850
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ 1177
Развитие функциональной грамотности учащихся 972
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 862
Г.Е.Даулетованың ұйымдастыруымен «Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS» тақырыбында облыстық семинар өтетінін хабарлаймыз 522
Репортаж с курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан из г. Талдыкорган Алматинской области. 623
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 924
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңарту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 567
Работа школьных музеев 1089
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту факторларының білім сапасына ықпалы 868
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЕ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ 1051
МӘҢГІЛІК ЕЛ МҰҒАЛІМІ ӘЛЕММЕН БІРГЕ ӨЗГЕРЕДІ 901
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 962
МҰҒАЛІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ САБАҚТАСТЫҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР 953
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 868
Формирование профессиональной компетентности учителей физической культуры через интерактивные методы обучения 1023
Мектептегі мұражай ісін жандандыру жолдары 915
Бастауыш сынып оқушыларының білімін бағалаудың критериалдық жолдары 1004
Дене тәрбиесі мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін интербелсенді әдістер арқылы қалыптастырутақырыбындағы дене тәрбиесі пәні бойынша аймақтық семинар 823
Инновационные технологии в дошкольном образовании 1173
Қаратал, Ескелді, Көксу, Кербұлақ, Сарқан аудандық, Талдықорған, Текелі қалалық Білім Бөлімдерінің басшыларына 889
Сетевое сообщество педагогических работников 1184
Использование системы критериального оценивания для определения степени достижений учащихся 787
Талғар, Іле, Қарасай, Жамбыл, Еңбекшіқазақ аудандық, Қапшағай қалалық Білім бөлімдерінің басшыларына 1113
Алматы облысының аудандық және қалалық білім бөлімінің басшыларына 1004
Компетентность – результат функциональной грамотности 921
Мектепке дейінгі білім беруде оқу үрдісін технологияландыру 1116
Критериальное оценивание на основе обновленной программы в начальных классах по предмету «Познание мира» 1551
Педагог қызметкерлердің желілік қауымдастығы 1204
Региональный семинар на тему: «Мәңгілік ел» - светлый путь в будущее» 961
Құзыреттілік - функционалдық сауаттылық нәтижесі 1023
Организация формативного оценование в учебной деятельности на оснований дескрипторов по английскому языку 929
Оқушылардың білім жетістіктерін бағалауда критериалдық жүйені қолдану 988
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сыныпта дүниетану пәніне критериалды бағалауды қолданудың жолдары 1337
Мәңгілік ел - болашағымыздың бағдары 1002
Ағылшын тілі пәні бойынша дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 1049
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках русского языка 1102
Орыс тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 904
«Оценивание качества деятельности организаций образования: КРИТЕРИИ и ДЕСКРИПТОРЫ» 1553
«Білім беру ұйымы қызметінің сапасын бағалау: КРИТЕРИЙЛЕР мен ДЕСКРИПТОРЛАР» 1430
Повышение качества знаний учащихся путем применения информационных технологий и интерактивных методов в процессе обучения 905
«Жеке тұлғаға бағытталған оқыту жүйесінде интербелсенді әдістерді пайдалана отырып, ақпараттық технологиялар арқылы білім сапасын арттыру» 891
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках казахского языка и литературы 1077
«Білім беру ұйымдарының өзін-өзі аттестаттау және мемлекеттік аттестаттауды өткізу кезінде білім беру қызметінің сапасын бағалаудағы дескрипторлар мен өлшемдерді қолданылу» тақырыбында бірлескен облыстық семинар өткізеді 675
Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках физики 1547
Қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінде дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 1144
Развитие у учащихся познавательного интереса к математике с помощью логических заданий и игровых элементов 1035
E-learning и Smart-learning технологии – источники знаний будущего 1028
Логикалық тапсырмалар мен ойын элементтерін математика сабағына кіріктіру арқылы оқушылардың қызығушылығын ояту 1106
Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру 1248
Эффективное использование критериальной системы оценивания на уроках казахского языка 1004
Қазақ тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 1250
Педагогическая поддержка для детей с ограниченными возможностями 1077
«E-learning және Smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» 1177
Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты 995
Реализация идеи «Мәңгілік ел» на уроках физической культуры 1248
Мәңгілік ел» идеясы – мемлекет мәңгілігінің негізі 1137
Филиал Акционерного общества «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской области» информирует о проведении Вторых Республиканских Педагогических чтений «Инновации и опыт в образовании: вызовы времени» (далее Педагогические чтения). 603
Критериальное оценивание на основе обновленной программы по казахскому языку в начальных классах 2202
Екінші Республикалық Педагогикалық оқулар туралы 1221
Бастауыш сыныпта қазақ тілі пәнін жаңартылған бағдарлама негізінде критериалды бағалау 1229
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 1212
Применение элементарных математических знаний для дошкольников с использованием элементов педагогической системы М.Монтессори 867
Критериальное оценивание результатов обучения учащихся начальной школы в рамках обновленного содержания образования 1178
Мастер-классы – основа качественного образования 1047
ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ – ЖАС ӨРКЕННІҢ ҚОЛЫНДА 1047
МДҰ-ның оқу-тәрбие үдерісіне М.Монтессоридің педагогикалық жүйесінқолдану 1027
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз 990
Информация по итогам обучающего семинара по теме: «Критериальное оценивание учебных достижений учащихся в рамках обновления содержания образования» 2250
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» облыстық дөңгелек үстел бағдарламасы 1035
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» тақырыбында облыстық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 817
Реализация культурного проекта «Триединство языков» в начальных классах 1037
«Мәңгілік ел – болашағымыздың бағдары» тақырыбында аймақтық семинар өтетінін хабарлаймыз. 1033
Білім беруді жаңарту аясында бастауыш сынып оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау 1108
Формирование элементарных математических знаний для дошкольников с использованием педагогической системы М. Монтессори 843
«e-learning және smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» атты облыстық конференция өткізеді 1038
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 1027
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 864
Жаңашылдық әдіс-тәсілдерді бастауыш сыныптарды оқытуда пайдалану жолдары 949
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 1257
Білім беруді жаңарту аясында білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау 985
«Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында аймақтық шебер-сынып өтетінін хабарлаймыз. 1373
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 1052
Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыруда М.Монтессоридің педагогикалық жүйесін қолдану 928
Задания и критерии оценивания достижения учащихся согласно таксономии Блума 984
Бастауыш сыныптарда «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасын жүзеге асыру 1158
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 868
Блум таксономиясына сәйкес бағалау критерийлері мен тапсырмалары 2202
Развитие информационно-коммуникативных компетенции в начальном обучении 976
Бастауыш білім беруде оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін дамыту 985
Асылдың сынығы Саят Ілиясұлы Жансүгіровпен кездесу кеші 1002
ХИМИЯ ПӘНІ БОЙЫНША БАҒАЛАУДЫҢ ЖАЛПЫ КРИТЕРИЙЛЕРІН БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ДИСКРИПТОРЛАРДЫ ҚҰРУ 1135
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында деңгейлік бағдарламаларды жүзеге асырудың кешендік тәсілдері» атты республикалық семинар жұмысына қатысу туралы 1066
Об участии в работе Республиканского семинара «Обновление содержания образования через комплексный подход реализации идей уровневых программ». 1064
«Формирование функциональной компетентности через развитие критического мышления на уроках истории» 941
ИКТ- технологии в образовательном процессе 897
Рухани-адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы 1074
«Тарих пәнінде сыни ойлау арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында курс 1018
170-летие великого акына-импровизатора 976
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 893
Жамбыл ақынның 170 жылдық мерейтойы 1147
Развивающее обучение – отражение содержания обновленной программы 1027
АКТ-ны меңгеру – заман талабы 1013
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ ЖƏНЕ ОҚЫТУ МЕНДАМЫТУ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ƏРЕКЕТ 1278
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 1054
Встреча с известным поэтом Казахстана 1168
Ақынмен жылы шырайлы кездесу 1176
Знание - ступень к компетентности 945
Білім - біліктілікке жеткізер баспалдақ 1146
Сотрудничество по внедрению обновленной программы обучения-требование времени 1045
Жаңартылған бағдарлама аясында ынтымақтастық пен жаңа білімді игерту - басты талап 926
Тәрбие беру – жалпы адамзаттық іс 936
ЖУРНАЛИСТЕР МАРАПАТТАЛДЫ 1191
Презентация опыта работы филиала АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской области» на республиканском семинар-совещании 886
Тәрбие беру – жалпыадамзаттық іс 999
«Лучший директор школы» 1860
Тағылымды ғұмыр 1205
Развитие функциональной грамотности учащихся посредством интегрированного обучения международного исследования PISA 1019
Ценностно-ориентированное образование - организация деятельности в развитии функциональной грамотности школьников 1011
INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ 1202
Республикалық семинар-кеңесте «ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» филиалының тәжірибесін презентациялау 1184
Областной он-лайн конкурс «Лучший учитель начальных классов – 2015» 1142
«Үздік мектеп директоры» облыстық сырттай байқауы 1867
INTEL ПРОГРАММАСЫМЕН БОЛАШАҚҚА ЖОЛ 1181
PISA халықаралық зерттеулерін ықпалдастыра оқыту арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 1150
Облыстық on-line «Үздік бастауыш сынып мұғалімі - 2015» байқауы 1203
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда тұлғалар қызметін ұйымдастыру бағыттары: құндылыққа бағытталған білім 1005
Повышение компетентности учащихся при использовании новых методов преподавания 1064
Жамбыл ауданындағы «Оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану арқылы оқушы құзыреттілігін дамыту» атты өткізілген аудандық семинар туралы 1010
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНДА ПАТРИОТИЗМ МЕН АЗАМАТТЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 1151
Формирование патриотизма и гражданственности среди учащихся в условиях обновления содержания образования в РК 1250
Внедрение инновационных технологий и повышение профессиональной компетентности учителей 1268
Пути совершенствования критического мышления в процессе обучения 1260
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ӘР ПӘН БОЙЫНША ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ҰСТАЗДАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ 1389
ОҚУ ҮРДІСІНДЕ СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 1371
«Реализация инновационных идей уровневых программ через сетевое сообщество» 1570
«Желілік қауымдастық арқылы деңгейлік бағдарламаның жаңашыл идеяларын дамыту» 2226
Об участии в региональной школе «Многоязычное и поликультурное образование в целях интеграции. Вопросы подготовки и профессионального развития учителей» 1195
ПРОБЛЕМЫ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 1712
ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ІС-ШАРА 2003
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 1645
Летопись пяти веков 1269
«БЕС ҒАСЫР ШЕЖІРЕСІ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН ӨҢІРАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ 1372
Методика интегрированного обучения предмету и языку: особенности, преимущества, методы и приемы реализации 1470
ПӘН МЕН ТІЛДІ КІРІКТІРІП ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 2282
Интеграция науки стран Центрально-Азиатского региона в мировое пространство 1253
ӘЛЕМДІК КЕҢІСТІКТЕГІ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ АЙМАҒЫ ЕЛДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 1350
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ». 1256
«Деңгейлік бағдарлама бойынша бағалау жүйесінің ерекшеліктері» атты облыстық семинар 1387
«Формативное оценивание как фактор повышения мотивации учащихся» 1852
«Белсенді оқыту формасында қалыптастырушы бағалауды қолдану» атты облыстық семинар 1438
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 1295
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 1189
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1322
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОГЛАСНО УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 1290
О краткосрочных курсах повышения квалификации педагогических работников технического и профессионального образования по теме: «Инновационный подход в подготовке специалистов для сферы туризма и гостеприимства». 649
«Туризм және меймандостық аясындағы инновациялық тұрғыдан мамандарды дайындау» тақырыбында өткен техникалық және кәсіби білім мамандықтары бойынша педагог қызметкерлердің қысқа мерзімді біліктілігін арттыру курстары 632
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ МЕМОРАНДУМЫ – ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ КӨПІРІ 1399
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ – ПУТЬ К ОБМЕНУ ОПЫТОМ 1412
ОБЛАСТНЫЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2015» для педагогов дошкольных организаций образования 1516
ОБЛЫСТЫҚ «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУЛАР – 2015» БАЙҚАУЫ 2201
Экспериментальная работа 1466
О важности психологических работ, проводимых для учеников с ограниченными возможностями 1524
Региональный семинар по теме «Формирование лидерских качеств школьников на основе развития ученического самоуправления» 1322
Мүмкіндігі шектеулі оқушылармен жүргізілетін психологиялық жұмыстардың маңыздылығы 1775
«Өзін-өзін басқаруды дамыту негізінде оқушылардың көшбасшылық қабілеттерін қалыптастыру» тақырыбындағы аймақтық семинар 1957
Влияние педагогического творчества на функциональную грамотность учащихся 1452
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫНА ЫҚПАЛЫ 1424
«Ғылыми - жаратылыстану (гуманитарлық) пәндерді оқыту әдістемесі мен инновациялық технологиялар» кафедрасының математика-жаратылыстану бағытындағы оқытушылар құрамы тірек мектептерімен жұмысы 832
КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ КУРСОВОЕ ВИДЕОЗАНЯТИЕ» 1526
«ҮЗДІК КУРСТЫҚ ВИДЕОСАБАҚ» БАЙҚАУЫ 1637
Методы работы с детьми, страдающими от заболеваний опорно-двигательного аппарата и аутизма 1435
Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесінде жүзеге асырылуы жайында 1652
«Е-learning және smart – learning технологиясы жаңаша білім алу көзі» 1788
Источник новых знаний в области технологий Е-learning және Smart – learning 1574
Роль учителя как лидера, обучившегося на курсах повышения квалификации. 1725
Білім сапасын арттыруда көшбасшы мұғалімнің рөлі 1717
Конкурс «Лучшее занятие – 2015» 1544
«Үздік сабақ – 2015» байқауы 1920
Применение опыта сертифицированных учителей Третьего (основного) уровня 1951
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 1327
Bilimland 3170
Оқу сауаттылығын дамытуға байланысты іс-шара 1528
Формирование функциональной грамотности младших школьников на уроках в начальной школе и новые подходы в системе оценивания знаний учащихся младших классов 1764
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности в ДОУ 1434
Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және білімін бағалаудағы жаңашыл тәсілдер 1438
ДИАГНОСТИКА ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 1739
ПЕДАГОГТАРДЫҢ АКТ ҚҰЗРЕТТІЛІКТЕРІНЕ ДИАГНОСТИКА ЖАСАУ 1624
Региональный семинар по теме: «Білім беруді жаңарту жағдайында жастардың бойында азаматтық және патриоттық көзқарасты қалыптастыру» 1067
Он-лайн семинар с методическими кабинетами районных и городских отделами образования Алматинской области 1155
«Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесіне енгізілуі» атты аудандық семинар 1247
ЖЕТКІНШЕК ШАҚТА СТРЕССТІҢ ӘСЕРІНЕН СУИЦИДТІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ОНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 1309
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Основы методической работы с биссером» 1218
«Меняется мир- меняемся мы» 1514
Cеминар для преподавателей колледжа 1362
«БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСТАРДЫҢ БОЙЫНДА АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ ПАТРИОТТЫҚ КӨЗҚАРАСТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ» 1190
Алматы облысы бойынша білім басқармасының аудандық және қалалық әдістемелік кабинеттерімен өткізілген он-лайн семинар 1164
Семинар для преподавателей колледжа 1540
ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ – МЕМЛЕКЕТТІК ЖҮЙЕНІҢ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ТҰҒЫРЫ 1759
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 1391
Обсуждение «Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» 1666
Корпоративные структуры для иностранных инвестиции в Казахстане 1416
«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын сабақтан тыс әрекет арқылы жүзеге асыру» 1412
Методологический семинар 1548
Мұғалімдер мен оқушылардың шығармашылық іс- әрекеті-функционалдық сауаттылық шарты 1469
ҚАЗАҚСТАНДА ИНВЕСТОРЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚАЛАЙ ҚОРҒАУ КЕРЕК 1382
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (Повышение квалификации, ориентированное на будущее) 1350
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОНОМИКАСЫНА ДЕВАЛЬВАЦИЯНЫҢ ӘСЕРІ 1557
Семинары на тему: «Сапалы жоспарлау – тиімді оқытудың негізі» 1404
10-09-2015 «Бес институционалдық реформаны жүзеге асыру бағытындағы 100 нақты қадам» 1284
10-09-2015 Жаңашыл ұстаздар және заманауи әдістемелер 1697
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ 1670
04-09-2015 Әдіснамалық семинар 1856
Қазақстан Республикасында жалпы орта білім беру сапасын көтерудің 2015-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы 1476
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН ӨҢІРАРАЛЫҚ МЕКТЕП 1718
Қазақ хандығына 550 жыл 2471
Оценивание в процессе преподавания и обучения. 1913
ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ 2207
«Воспитание патриотизма и культуры межнационального общения школьников» 1942
«ӨЗІН – ӨЗІ ТАНУ» ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ – ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 3959
Бағалаудың сынып тәжірибесіндегі маңызды қадамдары 2106
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ДЕТСКИЙ САД ГОДА - 2015» 2245
Справка-информация по итогам встречи с ветеранами ВОВ и тыла, посвященная 70-летию Победы в ВОВ по теме: «Жұмыр жердің бақыты - бейбітшілік 1648
«ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ-2015» 2619
"Кәсіптік білім - заман талабы" 3134
"Жыл балабақшасы" - облыстық байқау 2656
Единство Казахстана в дружбе народов 3530
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ 3277
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ «ҮЗДІК ПЕДАГОГ - 2015» БАЙҚАУЫ 3343
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы серіктестіктің рөлі 2323
«Билингвальное и многоязычное обучение: задачи и ожидаемые результаты» 2754
Сапалы жоспарлау - тиімді оқытудың негізі 2304
"Ынтымағы жарасқан туған өлкем Қазақстан!" 4080
«Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту - ХХІ ғасыр тұлғасын қалыптастыру» 2139
«Жұмыр жердің бақыты – бейбітшілік» 2335
Круглый стол на тему: «Развитие социального партнерства колледжа и предприятии по дуальной системе» 1669
Флешмоб «Наурыз» в ФАО «НЦПК» «Өрлеу» 1932
Ел Президентін сайлау – халықтың қалауы 1795
"Кәсіби өсуге жаңа көзқарас" 2003
Озық тәжірибе көпке ортақ 3092
«Внедрение дуального обучения в медицинские колледжи» 2442
«Медицина колледждерінде дуалды оқу жүйесін енгізудің мүмкіндіктері» 1776
ПАРТИЯ ҚАТАРЫНА ЖҮРЕК ҚАЛАУЫМЕН 1890
Поздравления! 2168
Билингвальды және көп тілде білім беру : мәселелер мен күтілетін нәтижелер Өңіраралық семинар 2758
«Функционалдық сауаттылық-сапалы білім кепілі» 2247
Институт жоспары негізінде Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілетін облыстық семинардың жұмыс жоспары. 1376
Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілген облыстық семинар бойынша АНЫҚТАМА 2148
Информация по результатам проведения областного семинара –совещания по произведению Президента РК Н.А.Назарбаева «Реализация идей Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в образовательный процесс» 3068
«ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың білім беру үдерісіндегі идеяларын жүзеге асыру» тақырыбында семинар-кеңес 2850
Дөңгелек үстел «Қазақ хандығының құрылғандығына – 550 жыл және Жеңістің 70 жылдығы» 1389
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетімен ынтымақтастық 1871
Республиканский семинар- совещание «Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 1968
Флэшмоб неткен керемет! 2086
Профессорско-преподавательский состав Филиал АО НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской» области прошли курс повышения квалификации. 866
«Колледж бен кәсіпкерлер арасындағы әлеуметтік серіктестікте дуалдық жүйені дамыту жолдарын қалыптастыру» тақырыбында дөңгелек үстел 1142
Мыңнан жүйрік, жүзден тұлпар 1904
«Инновации в образовании: поиски и решения» 1882
«Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 2003
Біліктілікті арттыру курстары 2212
«PISA-2018: 500 мектеп» семинар-тренинг 2161
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқушылардың функционалды сауаттылығын арттырудың тиімді жолдары» тақырыбында облыстық семинар 1174
О повышении квалификации на заседании областной коллегии 1705
Мерекелік құттықтау 2371
Облыстық алқа кеңесінде біліктілікті арттыру жайлы 1819
Құрметті әріптестер! 2058
«Әлем өзгереді, бізде өзгереміз» 2605
«Меняется мир, меняемся мы!» 2043
«Қазіргі жастар мәдениетінің қоғамдағы рөлі» 2267
Жас ерекшеліктеріне қарай ағылшын тілін оқыту және бағалау атты республикалық семинар өтті. 1544
Біліктілікті арттыру курстары 2660
2.jpg6.png1.jpg5.png3.jpg4.png